Göm menyn

TDDD83 Kandidatprojekt datateknik

Schema


Schemalagda moment

I kursen finns det följande schemalagda moment:
 • Projekthandledning i form av regelbundna avstämningar med handledaren då ni kan få tips och återkoppling på arbetet och era beslut. Tid i schemat är markerat med "Handledning". Alla förväntas närvara. Man kan missa maximalt 3 möten om man har giltiga skäl. Gruppens tidrapport  ska vara tillgänglig i Lisam och uppdaterad innan mötet. Mötet startar med gruppens ståupp scrum möte och gruppens tidrapport ska vara tillgänglig under mötet. Mötet genomförs stående där gruppen går laget runt och varje student svarar på följande 3 frågor:
  1. Vad har jag gjort sedan det senaste handledarmötet? Kommentera tidsrapporten.
  2. Vad tänker jag göra från nu och fram till nästa handledarmöte?
  3. Vad hindrar mitt arbete?

  Resten av mötet kan vara som ett gruppmöte då handledaren är närvarande. Det är gruppen som styr mötet och inte handledaren. Under sprint 3 ska affärssystemet demonstreras under mötet.

 • Föreläsningar — i kursen finns det 4 föreläsningar.
 • Workshop — det förväntas att alla gruppmedlemmar är närvarande och om den schemalagda tiden inte passar är det bättre att gruppen hittar en annan tid så alla kan.
 • Laborationer ger praktisk övning i vissa användbara tekniker, verktyg och principer. Det förväntas att arbete ska göras utanför den schemalagda labbtiden. Labbarna är obligatoriska och måste göras för att bli godkänd på kursen. Labbarna ska göras i par inom kandidatgruppen. För grupper med ojämn antal personer kan endast ett par bestå av 3 studenter. Labbarna ska redovisas kontinuerligt. Alla labbar måste vara redovisade muntligt och via Git allra senast vid gruppens sista labbtillfälle.
 • Frågestund om programmering - Vid detta tillfälle kan studenterna ställa frågor till respektive labbassisstent eller labba. Studenterna är välkomna att maila frågor till labbassisstenten i förväg.
 • Grupparbetet - Tid för grupparbete är inbokat i schemat markerat med "Grupparbete"
 • Scrummastermöten - Möten med examinatorn då scrummaster från varje grupp deltar. Varje grupp måste vara representerad på mötet, om inte scrummastern kan delta så ska en annan gruppmedlem delta. Scrummastermöten är markerade som "Möten" i schemat. Mötet genomförs stående där varje scrum master svarar på följande 3 frågor:
  1. Vad har gruppen gjort sedan det senaste Scrummastermötet?
  2. Vad planerar gruppen göra fram till nästa Scrummastermöte?
  3. Vad hindrar gruppens arbete?
  Möten brukar vara informativa då grupperna tar upp olika frågor som besvaras under mötet. Om gruppen inte representerat på mötet har gruppen ansvar att ta reda på vad som togs upp på mötet genom att ta kontakt med de övriga scrum mastern.
 • Teknisk support - Det finns möjlighet att få stöd i tekniska frågeställningar under sprint 3. Specika tider finns i schemat och markerade "Teknisk support".

 

Schema i TimeEdite

Nedan är schemat i TimeEdit med detaljerad information om tid och plats.

Senast uppdate2021-01-19 12:50e -->

Sidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2021-01-19