Göm menyn

TDDD83 Kandidatprojekt datateknik

Meddelanden Vt1-Vt2


Senaste nytt...


18/1‑2021  Inför workshopen: Projekt kick-off
 

Bilderna från dagens föreläsning finns på kurssidan.

Imorgom har vi första workshopen: Projekt kick-off. Se till att inför workshopen gå igenom informationen på kurssidan och göra förberedelserna nedan och till workshopen ta med dig:

  • En egen Journey Line
  • Svar på frågan: Efter detta teamarbete, har jag gjort något av värde för mig
  • En lista på vad du uppskattade om två grupper/team som du har varit i och hur du vill jobba i gruppen (kommunikation, möten, etc.)
  • Resultatet ifrån Beteendestil testet


16/1‑2021  Välkommen till kandidatkursen!
 

Hej,

Jag är examinator för kandidatkursen som du kommer att läsa i vår och tillsammans med handledarna och övrig personal vill hälsa dig varmt välkommen till kandidatkursen TDDD83! Kursen är spännande och du kommer att lära dig otroligt mycket och kunskapen kommer du att ha stor nytta av i dina framtida yrken. Studenter i tidigare år har genomfört spännande projekt i kursen och vissa har till och med kommersialiserats så som bland annat Yta.se – ny marknadsplats för kommersiella lokaler lanserad. Ta tillfället i akt och lägg grunden för en kommersiell webbapplikation!

Inför terminens första föreläsning titta igenom informationen på kurssidan [1]. Kursen kommer att hållas på distans i år och all undervisningen sker via Zoom och Teams. Inga föreläsningar eller workshops kommer att spelas in varken i förväg eller under tiden. Lösenord till Zoommöten skickas i välkomstmailet.

Varje student ska ingå i en grupp och information om det finns på [2]. Finns du inte med i en grupp eller om något inte stämmer så hör av dig omgående.

Arbetet dras igång omgående och därför är det viktigt att närvara från starten.

Varmt välkommen till kursen hälsar kursledningen!Sidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2019-12-20