Göm menyn

TDDD83 Kandidatprojekt datateknik

Meddelanden Vt1-Vt2


Senaste nytt...


13/1‑2020  Välkommen till kandidatkursen!
 

Hej,

Jag är examinator för kandidatkursen och tillsammans med handledarna och övrig personal vill hälsa dig varmt välkommen till kursen! Kursen är spännande och du kommer att lära dig otroligt mycket och den kunskapen kommer du att ha stor nytta av i dina framtida yrken.

Inför terminens första föreläsning titta igenom informationen på kurssidan [1].

Varje student ska ingå i en grupp och information om det finns på [2]. Finns du inte med i en grupp eller om något inte stämmer så hör av dig omgående.

Arbetet dras igång omgående och därför är det viktigt att närvara från starten.

Varmt välkommen till kursen hälsar kursledningen!Sidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2019-12-20