Göm menyn

TDDD83 Kandidatprojekt datateknik

FAQ

Nedan är frågor som dök upp under tidigare år. Här kommer vi att lägga upp de vanligaste frågorna som vi får och svar på dem. Listan fylls på kontinuerligt.

 • Vilken metod ska användas för att ta reda på kundernas/användarnas behov?
  En bra målgruppsanalys är en förutsättning för att utveckla en produkt som möter kunders/användarnas behov. Enkäter, intervjuer, fokusgrupper, workshops är exempel på metoder som kan användas. Det som är viktigt att tänka på är att informationen som samlas in är relevant för målgruppen, oavsett metod. Att använda sig av enbart enkätundersökning för att göra målgruppsanalys är inte rekommenderat. En stor nackdel med enkäter är att det inte går att tränga in djupare i svaren. Om produkten som ska utvecklas är en hälsoapplikation för medelålders mammor då ska inte en enkät skickas ut till I-studenter på LiU då svaren som kommer därifrån inte är relevanta oavsett hur hög svarsfrekvensen är eftersom deltagarna inte är representativa för målgruppen. Under usability.gov och kapitel 7-9 i boken Designing for the Digital age (tillgänglig via universitets UniSearch) finns det bra tips på metoder.

 • Vad ska man egentligen ta upp under Erfarenhetssammanfattning (individuell del) i rapporten?
  Här ska ni fokusera på egna erfarenheter från projektet gällande både processrelaterade och tekniska erfarenheter exempelvis:
  -- Om ni har delat upp arbetet mellan er under projektarbetet så kan ni t.ex. ta upp erfarenheter kring de områden som ni har fokuserat mer på: t.ex. scrum master rollen eller erfarenheter från Ajax eller Python.
  -- Reflektera gärna över hur de individuella färdigheterna har utvecklats under arbetet och ta upp både tekniskt och processrelaterade erfarenheter.
  -- Reflektera över genomförande av kandidatarbetet ur ditt perspektiv. De individuella målen som du satte upp för dig själv i början av arbetet, uppnådde du dem eller inte? Varför?

 • Är det ett krav att webapplikationen vara mobilanpassad?
  Att använda Bootstrap är ett krav. Bootstrap ger responsiv design och anpassning av webapplikationen till varierande skärmstorlekar där mobil är en enhet. Vi har inga krav i att webapplikationen ska anpassas till mobila touch-interaktionen. Fokus ska ligga på anpassning av skärmstorlekar till olika enheter via Bootstrap.

 • Ska E-butiken fungera som en webbapplikation?
  E-butiken ska fungera som en webbapplikation vilket innebär att så fort man gör ett anrop då ska bara det som är skillnaden (extra informationen/datat) hämtas (och inte en hel webbsida) och presenteras på webbsidan. Till det ska jQuery - AJAX get() och/eller post() metoderna användas (som ni har gjort på labbarna). AJAX står för Asynchronous JavaScript And XML och är ett samlingsnamn för olika tekniker för att skapa webbapplikationer där bara delar av användargränssnittet uppdateras vid behov. Ajax ger webbsidor som direkt svarar på användarens inmatningar utan att webbläsaren behöver vänta på nya sidor från webbservern.

 • Kan PHP användas?
  Nej, PHP ska inte användas i kursen.


 • Om gruppen är klara med alla items i sprintbackloggen vad ska gruppen göra?
  Om alla items i sprintbackloggen är klara, alltså alla är flyttade till Done, och man har tid kvar att nyttja i sprinten då ska man flytta in nya items ifrån den prioriterade produktbackloggen. Detta kan inträffa då estimeringen var för hög, alltså det gick fortare att slutföra items än estimeringen. Skulle produktbackloggen vara tom så ska den fyllas på med nya stories.

 • Måste Ajax användas?
  Ajax måste användas för det förenklar och snabbar på interaktionen mellan användare, webbsida och bakomliggande system. Själva poängen med Ajax är att sidorna behöver inte laddas om hela tiden då information skickas iväg eller hämtas. T.ex. Ajax används vid hantering av kundvagnen då varorna kunden köper hamnar i kundvagnen och där kan kunden se en sammanställning av de varor kunden är på väg att köpa.---------------------------------------------------------------

Sidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2017-01-09