Göm menyn

TDDI02 Programmeringsprojekt

Schema

Tidplan för 2016

NOT 1: Det är projektgruppens ansvar att boka upp tider med sin handledare i god tid. Först till kvarn gäller. Handledarmöten skall var väl förberedda för att kunna hållas korta och effektiva.

NOT 2: DEADLINE innebär att nämnda aktiviteter skall vara klara med godkänt resultat senast dagen för deadline. Se Kursinformation för mer information.

NOT 3: Då lokal anges som * bokar ni lokal i samråd med er handledare.

NOT 4: Ni måste ha mycket disciplin att arbeta på egna tider som ej syns här.

NOT 5: Tider under HT2 (efter tentaperioden) är preliminära och uppdateras då schemaunderlag för HT2 finns tillgängligt.

Se även TimeEdit.

Dag Datum Tid Lärare Moment
Vecka 35 - Gruppbildande, projektval
Torsdag 2017-08-31 15:00 Gruppen är bildad (4 personer per grupp). Projektval är klart.
Vecka 36 - Projektarbete och kravspecifikation
Onsdag 2017-09-06 17:00 Hemtenta: Del A lämnas ut via e-post.
Fredag 2017-09-08 17:00 Ett utkast till kravspecifikationen har diskuterats inom gruppen och med handledaren. Kravspecifikationen inlämnad till handledaren.
Vecka 37 - Projektarbete och kravspecifikation
Torsdag 2017-09-14 17:00 Hemtenta: Deadline för första inlämning av del A.
Fredag 2017-09-15 17:00 Den färdiga kravspecifikationen är godkänd av handledaren.
Vecka 38 - Projektarbete och designspecifikation
Vecka 39 - Projektarbete och designspecifikation
Måndag 2017-09-25 12:00 Statusrapport - Ett första utkast av projektplanen inlämnat och godkänt av handledaren.
Måndag 2017-09-25 17:00 Hemtenta: Del B lämnas ut via e-post.
Onsdag 2017-09-27 17:00 Ett utkast till designdokumentet har diskuterats inom gruppen samt med handledaren. Utkastet samt den färdiga kravspecifikationen har lämnats till den granskande gruppen och handledaren.
Vecka 40 - Projektarbete och designspecifikation
Måndag 2017-10-02 17:00 Hemtenta: Deadline för första inlämning av del B.
Torsdag 2017-10-05 17:00 Den färdiga versionen av designdokumentet har lämnats till den granskande gruppen och handledaren.
Vecka 41 - Projektarbete och presentation av teknisk design
Onsdag 2017-10-11 17:00 Hemtenta: Första rättning av del A lämnas ut via e-post.
Vecka 42 - Tentaperiod
Onsdag 2017-10-18 17:00 Hemtenta: Deadline för andra inlämning av del A.
Vecka 43 - Tentaperiod
Onsdag 2017-10-25 17:00 Hemtenta: Del C lämnas ut via e-post.
Vecka 44 - Projektarbete, kodning och etikföreläsning
Onsdag 2017-11-01 10:15 Plats bokad för eget projektarbete
Onsdag 2017-11-01 17:00 Hemtenta: Första rättning av del B lämnas ut via e-post.
Onsdag 2017-11-01 17:00 Hemtenta: Deadline för första inlämning av del C.
Torsdag 2017-11-02 13:15 FÖ: Etikföreläsning inför etikmomentet.
Fredag 2017-11-03 10:15 Plats bokad för eget projektarbete
Vecka 45 - Projektarbete, kodning och gästföreläsning
Tisdag 2017-11-07 08:15 Plats bokad för eget projektarbete
Onsdag 2017-11-08 17:00 Hemtenta: Andra rättning av del A lämnas ut via e-post.
Onsdag 2017-11-08 17:00 Hemtenta: Deadline för andra inlämning av del B.
Torsdag 2017-11-09 13:15 FÖ: Gästföreläsning: Kristian Sandahl pratar om Software Engineering i arbetslivet.
Torsdag 2017-11-09 15:15 Plats bokad för eget projektarbete
Fredag 2017-11-10 12:00 Statusrapport - någon liten del i systemet fungerar. Erfarenhetsdokumentet är påbörjat med fyra olika erfarenheter så här långt i projektet.
Fredag 2017-11-10 23:59 Förberedelseuppgifterna till etikmomentet inlämnade.
Vecka 46 - Projektarbete, kodning och etikseminarie
Måndag 2017-11-13 15:15 SE: Etikseminarium: Grupp A5, B3 och C4
Onsdag 2017-11-15 08:15 SE: Etikseminarium: Grupp A3, B2 och C3
Onsdag 2017-11-15 10:15 Plats bokad för eget projektarbete
Onsdag 2017-11-15 17:00 Hemtenta: Deadline för tredje inlämning av del A.
Onsdag 2017-11-15 17:00 Hemtenta: Första rättning av del C lämnas ut via e-post.
Torsdag 2017-11-16 08:15 SE: Etikseminarium: Grupp B1, C2 och C1
Torsdag 2017-11-16 10:15 SE: Etikseminarium: Grupp A1 och A2
Fredag 2017-11-17 10:15 Plats bokad för eget projektarbete
Fredag 2017-11-17 12:00 Statusrapport - utkast av projektplan + någon ytterligare del i systemet fungerar. En extra erfarenhet i erfarenhetsdokumentet.
Vecka 47 - Projektarbete och kodning
Tisdag 2017-11-21 08:15 Plats bokad för eget projektarbete
Onsdag 2017-11-22 17:00 Hemtenta: Slutlig rättning av del A lämnas ut via e-post.
Onsdag 2017-11-22 17:00 Hemtenta: Andra rättning av del B lämnas ut via e-post.
Onsdag 2017-11-22 23:59 Hemtenta: Deadline för andra inlämning av del C.
Torsdag 2017-11-23 10:15 Plats bokad för eget projektarbete
Fredag 2017-11-24 12:00 Statusrapport - något eller några huvudkrav fungerar. En extra erfarenhet i erfarenhetsdokumentet.
Vecka 48 - Projektarbete och kodning
Tisdag 2017-11-28 08:15 Plats bokad för eget projektarbete
Onsdag 2017-11-29 17:00 Hemtenta: Deadline för tredje inlämning av del B.
Onsdag 2017-11-29 17:00 Hemtenta: Andra rättning av del C lämnas ut via e-post.
Torsdag 2017-11-30 08:15 Plats bokad för eget projektarbete
Vecka 49 - Projektarbete och kodning
Måndag 2017-12-04 10:15 Plats bokad för eget projektarbete
Onsdag 2017-12-06 17:00 Hemtenta: Slutlig rättning av del B lämnas ut via e-post.
Onsdag 2017-12-06 17:00 Hemtenta: Deadline för tredje inlämning av del C.
Torsdag 2017-12-07 10:15 Plats bokad för eget projektarbete
Fredag 2017-12-08 12:00 Statusrapport - utkast av projektplan + huvudkraven fungerar fullständigt. Koden är inlämnad till handledare. En extra erfarenhet i erfarenhetsdokumentet.
Vecka 50 - Slutdemonstration
Måndag 2017-12-11 10:15 Plats bokad för eget projektarbete
Onsdag 2017-12-13 17:00 Hemtenta: Slutlig rättning av del C lämnas ut via e-post.
Torsdag 2017-12-14 12:00 Erfarenhetsdokumentet är godkänt av handledare. Användarhandledningen eller promo-websidan är godkänd.
Torsdag 2017-12-14 13:15 LE: Slutdemonstration för kund. Schema kommer senare. Obs: alla ska vara förberedda på att presentera.
Torsdag 2017-12-14 13:15 LE: Slutdemonstration för kund. Schema kommer senare. Obs: alla ska vara förberedda på att presentera.
Torsdag 2017-12-14 15:15 LE: Slutdemonstration för kund. Schema kommer senare. Obs: alla ska vara förberedda på att presentera.
Torsdag 2017-12-14 15:15 LE: Slutdemonstration för kund. Schema kommer senare. Obs: alla ska vara förberedda på att presentera.

Sidansvarig: Filip Strömbäck
Senast uppdaterad: 2017-08-24