Göm menyn

TDDI02 Programmeringsprojekt

Etikmoment

Ansvarig lärare: Johanna Romare (johanna.romare@liu.se)

Etikmomentet består av tre delar: (1) en föreläsning, (2) en seminarieförberedande inlämningsuppgift, samt (3) ett seminarium. Mer information finns nedan:


Sidansvarig: Filip Strömbäck
Senast uppdaterad: 2017-11-06