Göm menyn

TDDI02 Programmeringsprojekt

Ht 2017


Kursen från och med hösten 2018 ersatt av TDDI17 som hålls första gången hösten 2019 av Annika Silvervarg. Hemtentamen i TDDI02 går inte att skriva eller komplettera igen. Projektet i TDDI02 går inte att genomföra eller komplettera igen. Etik-delen i TDDI02 kan du komplettera genom att genomföra etik-delen i kursen TDDI82. Vi hänvisar till ersättningskursen TDDI17 om du inte är klar med projekt eller hemtenta.

Lite om kursen

Avsikten med denna kurs är att ge er lite förståelse för vad området Software Engineering egentligen rör sig om - vad programutveckling 'på allvar' egentligen omfattar. Dessa kunskaper ska ni dels praktisera själv genom att tillsammans med några kurskompisar genomföra ett utvecklingsprojekt, och dels studera hur det går till mer generellt och i större skala. I samband med ert projekt är det förstås också meningen att ni i gruppen grupp ska få anledning att handskas med programkod av lite större volym än ni gjort i tidigare kurser. Ett syfte med kursen är dessutom att ni ska få tillfälle att producera några av de dokument som ett stort mjukvaruprojekt kräver, och inse vikten av dessa dokument.

Kursen är ganska 'fri' i sitt uppläggning. Den mesta tiden jobbar ni på egen tid under eget ansvar. Detta kräver stor disciplin - fall inte i fällan att börja för sent eller att tro att någon annan i gruppen tar tag i det som behöver göras. För att styra upp lite finns dock ett antal viktiga hållpunkter som ni skall följa. Det är meningen att allt sådant ska framgå på kurshemsidan. Ni förväntas ha läst alla information på hela kurshemsidan så ni är införstådda med allt som gäller. Rubrikerna till vänster försöker strukturera informationen. Vi hoppas på hjälp av er att hitta eventuella konstigheter så dessa kan korrigeras.

Kursen går ut hårt från start och ni väntas producera det första dokumentet relativt snart. Dröj inte med att bilda projektgrupp och välja projektuppgift.

Senaste nytt...


for ( ; ; )  Kursen har ersatts
 

Kursen är från och med hösten 2018 ersatt av TDDI17 som hålls första gången hösten 2019 av Annika Silvervarg. Hemtentamen i TDDI02 går inte att skriva eller komplettera igen. Projektet i TDDI02 går inte att genomföra eller komplettera igen. Etik-delen i TDDI02 kan du komplettera genom att genomföra etik-delen i kursen TDDI82. Vi hänvisar till ersättningskursen TDDI17 om du inte är klar med projekt eller hemtenta.


2017‑06‑26  Kurshemsidan uppdateras
 

Kurshemsidan uppdateras för 2017.


Lite historik

2015: Hemtentamen delas upp i 3 mindre delar som hanteras under kursens gång, snarare än en stor del, som respons på studentåterkoppling.

2014: Hemtentamen separeras ut som ett eget LADOK-moment för att underlätta delrapportering av resultat. SEMAT Kernel introduceras inom föreläsningarna.

2013: För att jämna ut en snedfördelad arbetsbörda tas kursledarrollen över av Jonas Lindgren, med tidigare erfarenheter från TDDD09 "PUM". Jonas Wallgren behåller tyglarna i form av examinator, och större delen av kursmaterialet baserar sig på tidigare års version av kursen.

2012: Då Olle Willén - som länge hållit kursen och dess föregångare på ett utmärkt sätt - gick i pension och kursen föll under det gemensamma ansvaret hos Jonas Wallgren och Klas Arvidsson. Båda är erfarna från den lite större och mer verklighetsnära projektkursen TDDD09, populärt känd som "PUM". Merparten av allt sidinnehåll baserar sig på Olles och hans föregångares material.

2009: Inför hösten 2009 förlängdes kursen från en till två läsperioder. Detta bl.a. för att inte i onödan stressa fram resultat. Kursens innehåll och krav förändrades dock inte av detta.

2008: TDDI02 är en lite nerbantad version av sin föregångare, TDDI38, som löpt fram t.o.m. läsåret 06/07. Jämfört med denna har TDDI02 förlorat en poäng och en läsperiod. Kursen har då bantats vad det gäller t.ex. tentamens omfång och antalet dokument som ska framställas.


Sidansvarig: Filip Strömbäck
Senast uppdaterad: 2014-08-28