Göm menyn

TDDI02 Programmeringsprojekt

Ht 2011


Avsikten med denna kurs är att ge dig lite förståelse för vad området Software Engineering rör sig om - vad programutveckling 'på allvar' egentligen omfattar. Dessa kunskaper ska du dels i den lilla skalan praktisera själv genom att tillsammans med några kurskompisar genomföra ett utvecklingsprojekt, och dels vad beträffar den större skalan studera något mer generellt. I samband med ditt projekt är det förstås också meningen att du och din grupp ska få anledning att handskas med programkod av lite större volym än du kanske hittills gjort. Ett syfte med kursen är dessutom att du ska få tillfälle att producera några av de dokument som processen kräver, och inse vikten av sådana. Kursen är ganska 'fri' i sin uppläggning - till stor del jobbar du efter 'eget schema'. Men det finns några viktiga hållpunkter som du skall följa! Det är meningen att allt sådant ska framgå under rubriken Schema till vänster.

Eftersom tiden fram till dess att det första dokumentet ska redovisas är tämligen knapp rekommenderas att bilda grupper, välja projektuppgift och börja fundera på denna redan innan kursen startar! Se Projekt till vänster.

En liten anmärkning:
Inför hösten 2009 har kursen förlängts från en till två läsperioder. Detta bl a för att inte i onödan stressa fram resultat! Kursens innehåll och krav har däremot inte förändrats!

En äldre anmärkning:
TDDI02 är en lite nerbantad version av sin föregångare, TDDI38, som löpt fram t o m läsåret 06/07. Jämfört med denna har TDDI02 förlorat en poäng och en läsperiod! Kursen har då bantats vad det gäller t ex tentans omfång och antalet dokument som ska framställas. När texterna i kurswebben nu har modifierats kan det ha inträffat att TDDI38 avsatt en del spår som egentligen inte är avsikten. För detta ber vi i förväg om ursäkt, men också om att få förhållandet påpekat.

Senaste nytt...


21 november 2011  Ang systemdemonstrationerna i vecka 49
 

Ett PM och ett körschema nu upplagt. Se 'projekt'.Sidansvarig: Olle Willén
Senast uppdaterad: 2012-08-13