Göm menyn

TDDI02 Programmeringsprojekt

Instruktioner: Leverans


Mål

Att utveckla en mjukvara och sälja till en specifik kund fungerar om det är en stor kund som har råd att betala massor för precis allt. I de fleta fall är det dock mer lönsamt att kunna sälja mjukvaran till många kunder. Men då måste ni göra reklam och visa att ni finns och har en förträfflig produkt.

Ni har letat upp en mässa som vimlar av precis er kundkategori. Målet är att presentera produkten (ert mjukvarusystem) för dessa potentiella kunder. Nu är det naturligtvis viktigt att visa de funktioner kunderna har mest nytta av, och hur praktiska de är att använda med er mjukvara. Här gäller det att förbereda noga. Skall ni visa t.ex. ett bibliotekssystem behöver ni ju förbereda med kundkort med ID och en bunt böcker med ID som alla finns i databasen så ni kan visa hur praktiskt systemet är när det används precis som det är tänkt att användas på riktigt.

Det är naturligtvis så att ni planerar visningen så att ni visar de funktioner som fungerar och innebär störst kundnytta. Var pedagogiska och tydliga. Använd vårdat språk och undvik "försäljarjargong". Var sanningsenliga, men ta inte nödvändigtvis upp dåliga sanningar utan att vara tillfrågade om precis det. Även om ni får en obekväm fråga går det ofta smyga sig förbi utan att ljuga (se nedan).

Tänk på att vara förberedda på jobbiga frågor från de tilltänkta kunderna av typen "kan man... " eller "hur gör man...". Frågar de om något som fungerar är det bara att förklara och visa, men om det inte fungerar måste ni tänka på att ändå ge gott intryck. Det låter ju inte speciellt bra att säga "det fungerar inte" eller "det har vi inte tänkt på". Det låter bättre med "vi håller på att utveckla den funktionaliteten, vi kan visa hur det kommer att gå till, med det är lite kvar tills det fungerar perfekt, vi planerar för release om två veckor", alternativt "ja, det är en funktion vi diskuterar till nästa version". Ni vill ju framstå som mycket strukturerade och välplanerade, som om ni har total kontroll.

Genomförande

 • Inför leveransen ska varje person i gruppen vara fullt förberedd att presentera gruppens produkt. Vilka inom gruppen som sedan sköter presentationen kommer sedan avgöras genom att dra lott när det är gruppens tur. Två personer inom varje grupp kommer väljas ut och kommer vara de som presenterar produkten å gruppens vägnar.
 • Planera en presentation på 10 minuter, samt 5 minuter för frågor från publiken.
 • Alla åskådare agerar som potentiella kunder och ställer frågor om hur systemet används. De som agerar kund alltså lyssna noga så de hänger med i hur systemet används, och snabbt kan sätta sig in i situationen att använda det själv, för att komma på bra frågor.
 • Det är obligatoriskt att närvara hela tiden på det pass din grupp är bokad.
 • Presentationshjälpmedel

  Salen har datorprojektor, OH-projektor samt whiteboard. Det är starkt rekommenderat att kolla att tekniken verkligen fungerar innan presentationstillfället, så att det inte uppstår nån försening i programmet - det är mycket tajt!

  Körordning

  Tid T11 T15
  13:15-13:35 A1 B1
  13:35-13:55 A2 B2
  13:55-14:15 A3 C1
  14:15-14:30 Rast Rast
  14:30-14:50 A5 C2
  14:50-15:10 B3 C3
  15:10-15:30 - C4

  Sidansvarig: Filip Strömbäck
  Senast uppdaterad: 2017-12-04