Göm menyn

TDDI02 Programmeringsprojekt

Språkverkstaden


Språk i rapporter och presentationer

Att använda korrekt och tydligt språk är alltid oerhört viktigt, speciellt när läsaren är kund, köpare eller investerare. Detta gäller både tal och skrift. Om läsaren stöter på stavfel tänker denna genast "men de kan ju inte ens stava, de kan inte vara speciellt duktiga på något mer avancerat heller", ser läsaren konstiga formuleringar eller tvetydigheter tänker denna kanske "det här ser skumt ut, försöker de lura mig?", förekommer slang tänker läsaren att "det här verkar lite hafsigt och oseriöst".

Inget av ovan hjälper för att skapa en god affärsrelation eller ett gott första intryck, vilket i förlängningen kan leda till att affärstillfällen förloras. Att människor på detta sätt kopplar samman förmågan att skriva rapporter eller genomföra presentationer med förmågan att lösa ett tekniskt problem på bästa sätt är naturligtvis lite irrationellt, men icke desto mindre verklighet.

Språkverkstaden

Om ni som studenter vill ha tips för att förbättra era prestationer i skriftlig och muntlig framställning rekommenderas ni kontakta språkverkstaden. Vet ni med er att någon blir svimfärdig inför muntliga prestationer eller har svårt för att använda korrekt språk i rapporter är rekommendationen ännu starkare. Det skadar inte att gå några gånger för att se vad det ger.

Språkverkstaden är öppen för alla studenter vid Linköpings universitet som vill ha hjälp med muntlig eller skriftlig framställning på svenska och engelska. Hjälpen är helt kostnadsfri.

Språkverkstaden erbjuder inte regelrätt korrekturläsning, utan arbetar mer långsiktigt med övningar för att utveckla era språkliga förmågor. Språkverkstaden finns både vid Campus Valla och Campus Norrköping.

Läs mer på Språkverkstadens webbsidor!


Sidansvarig: Filip Strömbäck
Senast uppdaterad: 2017-06-26