Göm menyn

TDDI02 Programmeringsprojekt

Ht 2014


Lite om kursen

Avsikten med denna kurs är att ge er lite förståelse för vad området Software Engineering egentligen rör sig om - vad programutveckling 'på allvar' egentligen omfattar. Dessa kunskaper ska ni dels praktisera själv genom att tillsammans med några kurskompisar genomföra ett utvecklingsprojekt, och dels studera hur det går till mer generellt och i större skala. I samband med ert projekt är det förstås också meningen att ni i gruppen grupp ska få anledning att handskas med programkod av lite större volym än ni gjort i tidigare kurser. Ett syfte med kursen är dessutom att ni ska få tillfälle att producera några av de dokument som ett stort mjukvaruprojekt kräver, och inse vikten av dessa dokument.

Kursen är ganska 'fri' i sitt uppläggning. Den mesta tiden jobbar ni på egen tid under eget ansvar. Detta kräver stor disciplin - fall inte i fällan att börja för sent eller att tro att någon annan i gruppen tar tag i det som behöver göras. För att styra upp lite finns dock ett antal viktiga hållpunkter som ni skall följa. Det är meningen att allt sådant ska framgå på kurshemsidan. Ni förväntas ha läst alla information på hela kurshemsidan så ni är införstådda med allt som gäller. Rubrikerna till vänster försöker strukturera informationen. Vi hoppas på hjälp av er att hitta eventuella konstigheter så dessa kan korrigeras.

Kursen går ut hårt från start och ni väntas producera det första dokumentet relativt snart. Dröj inte med att bilda projektgrupp och välja projektuppgift.

Senaste nytt...


2014‑10‑31  Schema för HT2 publicerat
 

Schemat för HT2 finns nu under "Schema" i menyn.


2014‑10‑10  Presentationsordning bestämt
 

Den ordning som presentationer och granskningar kommer tas i finns nu under "Schema" i menyn.


2014‑10‑05  Erfarenhetsrapportens instruktioner publicerade
 

Instruktioner för erfarenhetsrapporten finns nu under "Erfarenhetsrapport" i menyn.


2014‑09‑28  Granskningsgrupper publicerade
 

Vilken grupp som granskar vilken finns nu under "Studentgrupper" i menyn.


2014‑09‑19  Scrum-länkar tillagda
 

Användbara länkar för Scrum finns nu under "Bra saker att ha" i menyn.


2014‑09‑19  Designspec. instruktioner publicerade
 

Instruktioner för designspecifikationen finns nu under "Designspecifikation" i menyn.


2014‑09‑14  Föreläsning #3 publicerad
 

Föreläsning #3 finns nu under "Föreläsningar" i menyn.


2014‑09‑10  Handledarmöten förtydligade
 

Vad som förväntas i form av handledarmöten förtydligat, se "Projekt" i menyn.


2014‑09‑06  Föreläsning #3 flyttad
 

Föreläsning #3 har flyttats till reservtillfället, se "Schema" i menyn.


2014‑09‑06  Föreläsning #2 publicerad
 

Föreläsning #2 finns nu under "Föreläsningar" i menyn.


2014‑09‑02  Föreläsning #1 publicerad
 

Föreläsning #1 finns nu under "Föreläsningar" i menyn, och utvalda delar finns även under "Kravspecifikation" i menyn.


2014‑08‑24  Kurshemsidan uppdateras
 

Nytt material kommer publiceras på kurshemsidan allt eftersom det skrivs klart. Se kurshemsidan från 2013 för det material som ännu inte är klart.


Lite historik

2014: Hemtentamen separeras ut som ett eget LADOK-moment för att underlätta delrapportering av resultat. SEMAT Kernel introduceras inom föreläsningarna.

2013: För att jämna ut en snedfördelad arbetsbörda tas kursledarrollen över av Jonas Lindgren, med tidigare erfarenheter från TDDD09 "PUM". Jonas Wallgren behåller tyglarna i form av examinator, och större delen av kursmaterialet baserar sig på tidigare års version av kursen.

2012: Då Olle Willén - som länge hållit kursen och dess föregångare på ett utmärkt sätt - gick i pension och kursen föll under det gemensamma ansvaret hos Jonas Wallgren och Klas Arvidsson. Båda är erfarna från den lite större och mer verklighetsnära projektkursen TDDD09, populärt känd som "PUM". Merparten av allt sidinnehåll baserar sig på Olles och hans föregångares material.

2009: Inför hösten 2009 förlängdes kursen från en till två läsperioder. Detta bl.a. för att inte i onödan stressa fram resultat. Kursens innehåll och krav förändrades dock inte av detta.

2008: TDDI02 är en lite nerbantad version av sin föregångare, TDDI38, som löpt fram t.o.m. läsåret 06/07. Jämfört med denna har TDDI02 förlorat en poäng och en läsperiod. Kursen har då bantats vad det gäller t.ex. tentamens omfång och antalet dokument som ska framställas.


Sidansvarig: Jonas Lindgren
Senast uppdaterad: 2014-09-12