Göm menyn

TDDI02 Programmeringsprojekt

Användarhandledning


Promo-websida

Detta moment kan ersättas av en användarhandledning, om ni föredrar.

De flesta av de dokument vi har skrivit fram tills nu har riktat sig till utvecklare såsom ni själva, men en lyckad produkt måste också locka till sig kunder som är villiga att använda produkten. Här blir situationen helt annorlunda gentemot tidigare dokument, där det tidigare var viktigt att vara klar och tydlig, med möjlighet att använda sig av specifik terminologi och förutsätta delad fackkunskap hos läsaren, vill vi nu istället övertyga läsaren om vår produkts förträfflighet utan att för den del kunna förutsätta vidare mycket alls om läsaren.

Hur er produkt bäst säljs till användaren är det svårt att ge ett generellt svar på, det varierar från produkt till produkt, men gemensamt är att ni vill lyfta fram de punkter där er produkt skiner; de delar där produkten erbjuder något utöver andra, liknande produkter eller de delar som kunden troligtvis är mest intresserad av. Att vara oärlig är inte en god ide i det långa loppet då det kan leda till att läsaren tappar förtroende till företaget som helhet, men det innebär inte för den del att man måste skylta med de defekter och brister som produkten kan tänkas ha.

Tänk på att anpassa ert språk till er tilltänkta kund. Vad är denne ute efter? Vad är mest intressant, och vad är mindre intressant för kunden? Hur presenteras det här på bästa vis? Kanske bilder är lämpliga? Kanske en videosnutt, t.ex. en "trailer" på YouTube är mer passande? Kanske en video-demonstration av hur produkten används?

OBS: Vill ni spela in en videosnutt av ert program på skolans datorer, kan följande instruktioner vara användbara!

Ni har relativt fria händer att göra er promo-websida, men några grundkrav finns:

  • Vad är er produkt, i korta ord? Själva essensen hos er produkt ska summeras i en kort paragraf i början av er promo. Därefter ska en mer ingående beskrivning finnas, om det behövs.
  • Hur ser er produkt ut? Promo-websidan ska innehålla minst 3 separata bilder av er produkt, som demonstrerar för användaren hur den används. Om istället en video av något slag används, t.ex. ett inbäddat klipp från YouTube, så behöver ni bara en kompletterande bild på produkten.
  • Vilken nyckel-funktionalitet tillhandahåller er produkt? De viktigaste bitarna funktionalitet hos er produkt, era "features", ska summeras i en lista, punkt för punkt.
  • Promo-websidan ska ge ett positivt och städat intryck, med rubriker som tydligt anger produktens namn, ett flöde som är lätt att följa och ett utseende som tilltalar. Den ska vara skriven så att det "ser rätt ut" när den öppnas via thinlinc eller på en av datorerna i SU-sal.
  • Promo-websidan presenteras till handledaren på valfritt av följande vis:
    • Promo-websidan samt tillhörande filer skickas till handledaren arkiverat som en zip-fil via e-post. Websidan ska vara skriven på ett sådant sätt att den kan öppnas av handledarens webläsare som en lokal fil, dvs. med en file://-URL.
    • Promo-websidan skrivs på en gruppmedlems eget webbkonto här på IDA(mer info nedan), och en länk till hemsidan skickas till handledaren.

Webbkonto på IDA

Alla filer ni lägger i katalogen /home/användare/www-pub/, där användare är ert eget användarnamn, kommer vara nåbara från nätet. Ni kommer sedan åt dessa sidor via en länk likt denna. Om något inte fungerar som det ska, dubbelkolla så att alla filer är läsbara för alla användare med hjälp av kommandot chmod -R a+r /home/användare/www-pub/*.

Ni kan använda PHP på IDAs server. För att få en översikt över vilka features som stöds, skapa t.ex. en test.php som innehåller endast

<?php phpinfo(); ?>
och surfa sedan in på den.

Sidansvarig: Filip Strömbäck
Senast uppdaterad: 2017-06-27