Göm menyn

TDDI02 Programmeringsprojekt

Examination


Obligatoriska examinationsmoment

Kursen ger som bäst betyg G. För att uppnå detta krävs som vanligt en viss insats av er. Följande krävs, listat i ungefär den ordning det dyker upp i kursen.

Observera att betyg sätts individuellt. Status för de flesta moment framgår i Webreg.

Kravdokument
Målet för projektgruppen. Specificerar vad programmet/systemet skall klara när det är klart. Framför allt vad avser gränssnitt och funktionalitet. Vad som skall göras.
Hemtenta
Hemtentan kommer att omfatta några begrepp som är relaterade till Software Engineering/programutveckling.
Designdokument
En beskrivning av hur ert program/system skall fungera på tekninsk nivå. Hur implementationen skall lösas. Klassdiagram, protokoll, sekvensdiagram, etc...
Designgranskning
Granskning av en annan grupps designdokument. Resultatet av granskningen presenteras i samband med designpresentation.
Designpresentation
Presentation av ert designdokument inför några andra projektgrupper.
Etikdel
Föreläsning och seminarie om etik inom Software Engineering.
Användarhandledning
Den typ av användarhandledning som är relevant för just ert system, t.ex. användarmanual eller installationsmanual.
Projektpresentation
Presentation av er färdiga produkt inför kund.
Kodinlämning
Det färdiga programmet skall lämnas in.
Reflektionsdokument
Er beskrivning av hur arbetet gått till. Vilka delar av arbetssättet som fungerade bra och effektivt, och vad som inte gjorde det. Era tankar om hur arbetssättet kan förbättras. Kort sagt: en sammanfattning av era nya erfarenheter.
Testrapport
En utförlig beskrivning av de tester ni har gjort samt resultatet därav. Endast nödvändig om för många övriga deadlines missats, se Kursinformation i menyn.

Sidansvarig: Filip Strömbäck
Senast uppdaterad: 2017-06-26