Göm menyn

TDDI02 Programmeringsprojekt

Projektplan (obligatoriskt)


Projektplan (obligatorisk)

I kursen skall ni inte göra en fullvärdig projektplan, men vi vill att ni gör en grov tidsplan. Tidsplanen ska innehålla milstolpar, och vad som ska vara klart vid varje milstolpe. Det är lämpligt att lägga milstolparna i samband med kursens deadlines (inte de som har med hemtentan att göra). Ni ska också göra en tidsplan för hur ni ska uppnå målen i nästkommande milstolpe. Utöver tidsplanering och milstolpar får ni gärna ta med fler delar, men det är frivilligt.

Projektplanen har som avsikt att beskriva projektets utförande från start till mål. Här beskrivs de regler och rutiner som skall gälla och de målsättningar och deadlines som beslutas. I början är kanske inte så mycket känt och några huvudsakliga milstolpar är allt som kan fastställas, t.ex. när kravspecifikation, designspecifikation och hela projektet skall vara färdigt. Dessa milstolpar specificeras lämpligtvis med Alpha Kernel-tillstånd. Vartefter kravspecifikationen närmar sig slutversion kan projektet planeras i närmare detalj, och datum då första prototypen (med enbart viktigaste kravet), andra prototypen (med fler krav implementerade), osv. skall vara klart kan fastställas. Dock kan regler och rutiner bestämmas på ett tidigt stadium, liksom vem som ansvarar för vad i projektet, vilka verktyg som skall användas, var projektfiler skall lagras och hur kommunikation skall gå till.

Projektplanen är alltså ett levande dokument, som uppdateras löpande under projektets gång. Projektplanen kan därför inte bli klar innan projektet är klart, men ju längre projektet fortgår så kommer ändringarna bli mindre och mindre.

Eftersom projektplanen är ett levande dokument ska den lämnas in till handledaren tre gånger under kursens gång i samband med statusrapporterna.

Vilka delar ingår?

 • Allmänna data. Vad är det för projekt? Vilka är inblandade? (både projekgrupp, kund, och slutanvändare) Vem är huvudansvarig?
 • Ansvariga för olika delar (projektledare, arkitekt, kundkontakt, testare, gränssnittsdesigner, programmerare, dokumentansvarig, kvalitetsansvarig, backup, etc.)
 • Rutiner för hur olika saker skall gå till (planering av möten, genomförande av möten, korrekturläsning, versionshantering, programmering, kodgranskning, etc.
 • Tidsplanering och milstolpar. När skall designspecifikationen vara klar? När skall första prototypen vara klar? Vilken funktionalitet skall den ha? osv.
 • Detaljplanering fram till närmaste milstolpe.
 • Risker. Finns det något som kan inträffa som gör att projektet fördröjs eller misslyckas? Hur kan det undvikas? Det kan vara saker som sjukdom och avhopp likaväl som att det sent omsider visar sig att er databas inte kan kommunicera korrekt med webbklienten.

En projektplan kan innehålla:

 • Översikt - intro till arbetet, kunden, gruppens egna organisation.
 • Fasplan - Vilka utvecklingsfaser, vilka produkter, vilka datum?
 • Organisationsplan - Vilka team, vems ansvar?
 • Förändringsplan - Vad händer om förutsättningar ändras?
 • Dokumentationsplan - Vilka, när, till vems Vem godkänner?
 • Utbildningsplan - Internt, externt? Vem, när, resurser?
 • Plan för rapportering och reviews - Vad, till vem, när?
 • Installationsplan - vilken procedur krävs för att få igång?
 • Plan för kvalitetssäkring - Standarder som ska användas?
 • Varuplan - Vad ska levereras, när? Delleveranser?
 • Resursplan - Personaltid, datortid. Summering av milstolpar!
Mer ingående

Exempel på milstolpar

Nedan följer ett kort exempel på några milstolpar en projektplan kan innehålla. Dessa är för få och grova för era projekt, men kan ge en bild av vilka typer av milstolpar som bör vara med.

MilstolpeDatum
Kravspecifikation klar2016-09-13
Spelet kan starta och visa grafik2016-11-03
Det går att spela igenom första nivån av spelet2016-11-18
Alla skall-krav är klara2016-12-09

Sidansvarig: Filip Strömbäck
Senast uppdaterad: 2017-08-29