Göm menyn

TDDI02 Programmeringsprojekt

Ht 2013


Lite om kursen

Avsikten med denna kurs är att ge dig lite förståelse för vad området Software Engineering egentligen rör sig om - vad programutveckling 'på allvar' egentligen omfattar. Dessa kunskaper ska du dels praktisera själv genom att tillsammans med några kurskompisar genomföra ett utvecklingsprojekt, och dels studera hur det går till mer generellt och i större skala. I samband med ditt projekt är det förstås också meningen att du och din grupp ska få anledning att handskas med programkod av lite större volym än du gjort i tidigare kurser. Ett syfte med kursen är dessutom att du ska få tillfälle att producera några av de dokument som ett stort mjukvaruprojekt kräver, och inse vikten av dessa dokument.

Kursen är ganska 'fri' i sin uppläggning. Den mesta tiden jobbar du på egen tid under eget ansvar. Detta kräver stor disciplin - fall inte i fällan att börja för sent eller att tro att någon annan i gruppen tar tag i det som behöver göras. För att styra upp lite finns dock ett antal viktiga hållpunkter som du skall följa. Det är meningen att allt sådant ska framgå på kurshemsidan. Du förväntas ha läst alla information på hela kurshemsidan så du är införstådd med allt som gäller. Rubrikerna till vänster försöker strukturera informationen. Vi hoppas på hjälp av dig att hitta eventuella konstigheter så dessa kan korrigeras.

Kursen går ut hårt från start och du väntas producera det första dokumentet relativt snart. Slösa inte tid med att bilda projektgrupp och välja projektuppgift.

Senaste nytt...


2013‑11‑07  Gruppbokning för leverans tillgängligt
 

När vilka grupper kommer ha sina presentationer finns nu under "Schema / Deadlines".


2013‑11‑04  Deadlines för HT2 tillgängligt
 

Schema och deadlines för HT2 finns nu under "Schema / Deadlines".


2013‑11‑04  Tider för hemtenta komplettering tillgängliga
 

Tider för uthämtning av första kompletteringen av hemtenta och inlämning av andra komplettering finns nu under "Schema / Deadlines".


2013‑10‑14  Korrigerade felaktiga presentationstider
 

Felaktiga presentationstider för onsdagen under "Presentation" och "Schema / Deadlines" har korrigerats.


2013‑10‑09  Tider för hemtenta komplettering tillgängliga
 

Tider för uthämtning av hemtenta och inlämning av första komplettering finns nu under "Schema / Deadlines".


2013‑09‑30  Kontaktinformation uppdaterad
 

Studierektor och kursadministratör har uppdaterats under "Personal".


2013‑09‑30  Presentationsschema angivet
 

När och var vilken grupp ska presentera finns nu angivet under "Presentation". Vilken grupp som granskar vem är också angivet under "Granskning".


2013‑09‑23  Hemtentan publicerad
 

Hemtentan för 2013 finns nu publicerad under "Hemtenta".


2013‑09‑17  SDL exempel tillgängligt
 

Ett enkelt exempelprojekt för SDL finns nu länkat under "Länksamling".


2013‑09‑10  Schema uppdaterat
 

OOA/OOD-lektionen för DI2.a är flyttad från tisdag till fredag samma vecka.


2013‑09‑06  Föreläsning #2 upplagd
 

Föreläsning #2 finns nu under "Föreläsningar".


2013‑09‑03  Föreläsning #2 upplagd
 

Föreläsning #2 finns nu under "Föreläsningar".


2013‑09‑02  Föreläsning #1 upplagd
 

Föreläsning #1 finns nu under "Föreläsningar".


2013‑08‑30  Kurshemsidan uppdateras
 

Kurshemsidan uppdateras inför 2013 års kursstart. Notera att föregående års kurshemsida finns kvar. Den återfinns via menyn till vänster.


Lite historik

2013: För att jämna ut en snedfördelad arbetsbörda tas kursledarrollen över av Jonas Lindgren, med tidigare erfarenheter från TDDD09 "PUM". Jonas Wallgren behåller tyglarna i form av examinator, och större delen av kursmaterialet baserar sig på tidigare års version av kursen.

2012: Då Olle Willén - som länge hållit kursen och dess föregångare på ett utmärkt sätt - gick i pension och kursen föll under det gemensamma ansvaret hos Jonas Wallgren och Klas Arvidsson. Båda är erfarna från den lite större och mer verklighetsnära projektkursen TDDD09, populärt känd som "PUM". Merparten av allt sidinnehåll baserar sig på Olles och hans föregångares material.

2009: Inför hösten 2009 förlängdes kursen från en till två läsperioder. Detta bl.a. för att inte i onödan stressa fram resultat. Kursens innehåll och krav förändrades dock inte av detta.

2008: TDDI02 är en lite nerbantad version av sin föregångare, TDDI38, som löpt fram t.o.m. läsåret 06/07. Jämfört med denna har TDDI02 förlorat en poäng och en läsperiod. Kursen har då bantats vad det gäller t.ex. tentamens omfång och antalet dokument som ska framställas.


Sidansvarig: Jonas Lindgren
Senast uppdaterad: 2013-08-31