Göm menyn

TDDI02 Programmeringsprojekt

Ht 2012


Lite om kursen

Avsikten med denna kurs är att ge dig lite förståelse för vad området Software Engineering egentligen rör sig om - vad programutveckling 'på allvar' egentligen omfattar. Dessa kunskaper ska du dels praktisera själv genom att tillsammans med några kurskompisar genomföra ett utvecklingsprojekt, och dels studera hur det går till mer generellt och i större skala. I samband med ditt projekt är det förstås också meningen att du och din grupp ska få anledning att handskas med programkod av lite större volym än du gjort i tidigare kurser. Ett syfte med kursen är dessutom att du ska få tillfälle att producera några av de dokument som ett stort mjukvaruprojekt kräver, och inse vikten av dessa dokument.

Kursen är ganska 'fri' i sin uppläggning. Den mesta tiden jobbar du på egen tid under eget ansvar. Detta kräver stor disciplin - fall inte i fällan att börja för sent eller att tro att någon annan i gruppen tar tag i det som behöver göras. För att styra upp lite finns dock ett antal viktiga hållpunkter som du skall följa. Det är meningen att allt sådant ska framgå på kurshemsidan. Du förväntas ha läst alla information på hela kurshemsidan så du är införstådd med allt som gäller. Rubrikerna till vänster försöker strukturera informationen. Vi hoppas på hjälp av dig att hitta eventuella konstigheter så dessa kan korrigeras.

Kursen går ut hårt från start och du väntas producera det första dokumentet relativt snart. Slösa inte tid med att bilda projektgrupp och välja projektuppgift.

Senaste nytt...


OKT 31 2013  Kurshemsidan för 2013 uppe
 

Kurshemsidan för 2013 års upplaga av kursen kan finnas här.


OKT 29 2012  Hemtenta - komplettering
 

Nytt försättsblad upplagt.


OKT 25 2012  Hemtentainstruktioner - komplettering
 

Hemtentainstruktionswebbsidans del om komplettering uppdaterad.


SEP 18 2012  Föreläsningsmaterial
 

På föreläsningarna presenterade jag största delen av det här materialet.
Jag hämtade också en del ur det här materialet.


AUG 26 2012  Sviker timeedit?
 

Du kan alltid hitta schemat på kurshemsidan, och då med full information. En liten "räddning" om du behöver timeedit är mobilversionen som även fungerar i vanlig webbläsare:

http://m.liu.se/?l=en


23 AUG 2012  Registrering av projektgrupper
 

Det går nu att börja registrera projektgrupper. Se instruktioner->projekt i menyn till vänster.


23 AUG 2012  Kurshemsidan uppdateras
 

Kurshemsidan uppdateras inför 2012 års kursstart. Notara att föregående års kurshemsida finns kvar. Den återfinns via menyn till vänster. Planen är att sovra och föra över relevant information vartefter det blir aktuellt.


Lite historik

2012: Då Olle Willén - som länge hållit kursen och dess föregångare på ett utmärkt sätt - gått i pension har kursen 2012 fallit under det gemensamma ansvaret hos Jonas Wallgren och Klas Arvidsson. Vi har båda många års erfarenheter från den lite större och ännu mer verklighetsnära projektkursen TDDD09, populärt känd som "PUM". Merparten av allt sidinnehåll baserar sig på Olles och hans föregångares material.

2009: Inför hösten 2009 förlängdes kursen från en till två läsperioder. Detta bl.a. för att inte i onödan stressa fram resultat. Kursens innehåll och krav förändrades dock inte av detta.

2008: TDDI02 är en lite nerbantad version av sin föregångare, TDDI38, som löpt fram t.o.m. läsåret 06/07. Jämfört med denna har TDDI02 förlorat en poäng och en läsperiod. Kursen har då bantats vad det gäller t.ex. tentamens omfång och antalet dokument som ska framställas.


Sidansvarig: Klas Arvidsson
Senast uppdaterad: 2012-08-25