Göm menyn

TDDI02 Programmeringsprojekt

SFML

För att kompilera SFML med den nyare kompilatorn på skolans Linux-system krävs modulen prog/sfml-2-gcc-6. Kör följande kommandon i en terminal för att lägga till den:

  module add prog/sfml-2-gcc-6
  module initadd prog/sfml-2-gcc-6

För att det ska fungera vill vi också ha modulen med den nyare GCC:

  module add prog/gcc/6.1.0
  module initadd prog/gcc/6.1.0

För att säga till kompilatorn att ni vill använda SFML, måste ni lägga till följande flaggor i länkningssteget av kompileringen. De måste läggas till efter alla objektfiler, annars fungerar det inte korrekt.

  g++ foo.o bar.o -lsfml-system -lsfml-window -lsfml-graphics -lsfml-network

Det går såklart bra att bara ta med de delar av SFML som faktiskt behövs.

Eftersom modulen installerar SFML på en lite annorlunda plats måste vi berätta för kompilatorn var biblioteket finns. Gör detta med följande flaggor:

  g++ foo.o bar.o -I${SFML_ROOT}/include -L${SFML_ROOT}/lib -lsfml-system -lsfml-window -lsfml-graphics -lsfml-network

Med CMake (exempelvis i CLion)

Ni måste fortfarande lägga till de moduler som anges ovan innan ni kompilerar. Hur ni sätter upp CMake finns beskrivet här, och CMake-filen i ren textformat finns här.


Sidansvarig: Filip Strömbäck
Senast uppdaterad: 2017-11-07