Göm menyn

TDDI02 Programmeringsprojekt

Gruppkontrakt (frivilligt)


Vad är ett gruppkontrakt?

Ett gruppkontrakt är en överenskommelse mellan alla gruppmedlemmar om vilken gemensam målsättning gruppen har, och om de regler som gruppen kommer överens om skall gälla för att projektarbetet skall flyta smidigt, och för att få en positiv samarbetsanda inom gruppen. Några exempel på saker som kan tänkas tas upp:

  • Att prioritera gruppens arbete framför mindre åtaganden. Grupptider är trots allt svårt att komma överens om ändå.
  • Att komma i tid till gruppmöten och att vara förberedd / ha gjort sina delar.
  • Att den som kommer sent bjuder på fika nästa möte.
  • Att ställa upp för övriga medlemmar i gruppen när så behövs.
  • Att inte bete sig dumt mot andra gruppmedlemmar och lyssna på allas åsikter.
  • Att direkt ta upp sakter som uppfattas som problem.
  • Att följa det gruppen komer överens om och inte köra "eget race".
  • Att svara på epost/SMS inom 24 timmar.
  • ...

Sidansvarig: Filip Strömbäck
Senast uppdaterad: 2017-06-26