Göm menyn

TDDI02 Programmeringsprojekt

Instruktioner: Presentation


Mål med presentationen

Att öva förmågan att muntligt presentera en teknisk problemställning, och idéer till dess lösning. Men också att få nya infallsvinklar till sin design när ni ser hur andra löst sina problem. Alla gruppmedlemmar skall medverka!

Scenario

Ert team ingår i en större programutvecklingsorganisation, där kollegor i andra team ägnar sig åt andra projekt. Detta innebär att alla har samma bas i fråga om kunskaper och vokabulär, men att man inte är bekant med andra teams problemställning. Uppgiften för ert team är att under ca 15 minuter presentera problemet, och lösningsidéerna i den design teamet håller på att framställa. Detta ska göras så pass grundligt att alla andra förstår. Därefter lämnas ordet till ett granskande team.

Förutsättningar för presentation

Att förbereda en bra 15-minuters presentation tar MYCKET längre tid än 15 minuter. Först skall designspecifikationen vara i skapligt skick. Sedan skall de (kanske tre) i ert tycke mest intressanta problemen sållas fram och dess lösningar förklaras enkelt och tydligt. Därpå måste ni öva på presentationen inför varandra i gruppen för att se hur det flyter och om det finns några luckor. För er som redan är insatta är detta svårt då ni lätt fyller ut luddiga förklaringar med sådant ni redan vet. Försök sätta er in i hur det skulle vara att vara en oinsatt lyssnare. Det är obligatoriskt att använda någon form av presentationshjälpmedel.

Det är även obligatoriskt att alla i gruppen ska kunna presentera då två personer i gruppen kommer slumpas fram som presentatörer vid presentationstillfället.

Innehållsförslag för presentation

Beskriv på ett övertygande sätt bl.a.

  • Uppgiften - Vad är det för problem ert system löser?
  • Designens stora drag - Vilka delsystem finns? Varför är det upplagt så?
  • Kritiska delar - Vad är viktigast?
  • Att detta är realiserbart - Visa att systemet går att skapa!

Låt presentationen bilda en röd tråd; inledning och avslutning knyter liksom ihop det hela. Tänk på att inte slänga ur er påståenden utan att visa publiken varför det är så - om det inte är baskunskap förstås. Er presentationen tar 15 minuter, tänk på att prata långsamt och tydligt.

Presentationshjälpmedel

Salen har datorprojektor, OH-projektor samt whiteboard. Det är starkt rekommenderat att kolla att tekniken verkligen fungerar innan presentationstillfället, så att det inte uppstår nån försening i programmet - det är mycket tajt!

Salen kommer att vara ledig mellan 13:15 och 13:45 ifall ni vill testa att era datorer fungerar med projektorn och att alla kablar finns och fungerar.

Körordning

Det är obligatoriskt att närvara hela tiden (det vill säga från och med klockan 13:50). Fram till klockan 15:00 är alla i T2, och därefter går grupp A1, A2, A3 och A5 till U15. B1, B2 och B3 kan då välja om de vill vara i T2 eller i U15 under resten av passet. Handledaren har närvarolistor.

Se studentgrupper för information om vilken grupp som granskar vilken.

Tid T2 U15
13:15-13:45 Förberedelse
13:50-14:10 B1 -
14:15-14:35 B2 -
14:40-15:00 B3 -
15:15-15:35 C1 A1
15:40-16:00 C2 A2
16:15-16:35 C3 A3
16:40-17:00 C4 A5

Sidansvarig: Filip Strömbäck
Senast uppdaterad: 2017-06-26