Göm menyn

TDDI02 Programmeringsprojekt

Instruktioner: Granskning


Mål med granskningen

Att öva förmågan att granska en teknisk problemställning, och idéer till dess lösning. Att öva förmågan att ge beröm och konstruktiv kritik. D.v.s att inte bara säga "bra gjort" eller "dåligt", utan på ett begripligt sätt lyfta fram varför det är bra eller dåligt. Alla gruppmedlemmar skall medverka!

Granskning

Den granskande gruppen ska i GOD TID ha fått ta del av den presenterande gruppens dokument. Baserat på detta och det muntliga framförandet skall de lämna sina synpunkter på lösningsidéerna. Slutsatserna presenteras under 5 minuter varpå publiken får bidra med sina frågor eller synpunkter i en avslutande diskussion. Granskningen kan förstås inte vara väldigt omfattande eller djuplodande på den givna tiden, men det bör finna någon kritisk passage. Granskningen måste försiggå i positiv, konstruktiv anda. Granskningen/diskussionen ska förhoppningsvis ge ett ännu bättre underlag för respektive grupps slutliga design.

Förutsättningar för granskning

En granskande grupp måste i GOD TID ha fått ta del av de dokument som framställts av den grupp som ska granskas. Senast enligt de deadlines som finns på kurshemsidan men helst tidigare. Den granskande gruppen bör ligga på för att få dokumenten - det är den granskande gruppen som avgör vad som är i god tid och hur mycket tid de behöver. Kontaktuppgifter till alla grupper finns på kurshemsidan. Att förbereda en bra presentation av slutsatserna tar lång tid. Det är obligatoriskt att använda någon form av presentationshjälpmedel.

Innehållsförslag för granskningen

Låt den omfatta t.ex.

  • Är den presenterade designen realistisk - är den realiserbar?
  • Är kravspecifikationen uppfylld - implementeras alla krav?
  • Är systemet uppdelat i väl avgränsade moduler - eller är det ett virrvarr?
  • Om designen lämnas till en oberoende (oinsatt) utvecklare - kommer denne kunna leverera ett system såsom författarna tänkt sig?
  • Om designen lämnas till två oberoende (oinsatt) utvecklare - kommer de alla producera samma system? Där varje en del skapad av utvecklare 1 kan bytas mot samma del skapad av utvecklare 2?
  • Finns några olösta problem?

Ovan är formulerat som ja/nej frågor, men ni måste naturligtvis visa för publiken varför ni kommit fram till ert svar! Var positiv, men sätt gärna fingret på eventuella tveksamheter och ge gärna förslag till förbättringar. Er opposition tar 5 minuter, tänk på att prata långsamt och tydligt.

Presentationshjälpmedel

Salen har datorprojektor, OH-projektor samt whiteboard. Det är starkt rekommenderat att kolla att tekniken verkligen fungerar innan presentationstillfället, så att det inte uppstår nån försening i programmet - det är mycket tajt!

Salen kommer att vara ledig mellan 13:15 och 13:45 ifall ni vill testa att era datorer fungerar med projektorn och att alla kablar finns och fungerar.

Körordning

Det är obligatoriskt att närvara hela tiden (det vill säga från och med klockan 13:50). Fram till klockan 15:00 är alla i T2, och därefter går grupp A1, A2, A3 och A5 till U15. B1, B2 och B3 kan då välja om de vill vara i T2 eller i U15 under resten av passet. Handledaren har närvarolistor.

Se studentgrupper för information om vilken grupp som granskar vilken.

Tid T2 U15
13:15-13:45 Förberedelse
13:50-14:10 B1 -
14:15-14:35 B2 -
14:40-15:00 B3 -
15:15-15:35 C1 A1
15:40-16:00 C2 A2
16:15-16:35 C3 A3
16:40-17:00 C4 A5

Sidansvarig: Filip Strömbäck
Senast uppdaterad: 2017-06-26