Göm menyn

TDDI02 Programmeringsprojekt

Att spela in


avconv

För att spela in vad som händer på skärmen kan man använda många olika verktyg, t.ex:

  • avconv (som fungerar ungefär som FFmpeg)
  • FFmpeg (som fungerar ungefär som avconv)
  • Fraps

Det finns många andra verktyg, men vi kommer fokusera på avconv eftersom det finns att använda på datorerna i SU-salarna. Vårt mål med det här dokumentet kommer vara att spela in allt som händer i ett fönster på datorn och spara ner det till en fil så att det sedan kan laddas upp till t.ex. Youtube eller redigeras på annat vis.

Förberedelser

För bästa resultat borde ni göra följande:

  • Ställa in ert program så att fönstret som visas är lagom stort. Bäst för Youtube är om ni kan ställa in ert fönster att vara 1280x720 (HD 720) eller 1920x1080 (HD 1080) stort. Andra storlekar fungerar också, men det blir inte lika snyggt när ni tittar på det på Youtube.
  • Fundera om ni vill ställa det till någon musik. Har ni någon musik som kan användas gratis? Youtube brukar vara rätt snabba med att ta bort ljud ur klipp som innehåller copyrightad musik. Youtube tillhandahåller lite musik som ni får använda. Valet av musik kan göra mycket för att bestämma timingen i er video.
  • Har ni tillgång till någon mjukvara för att editera video? Youtube kan ta rå video direkt från avconv, men det är alltid smidigt att kunna klippa ihop ljud och video så det blir snyggt innan ni laddar upp. Ni kanske kan använda Movie Maker, Final Cut Pro X eller Blender?
  • Vill ni göra en spännande trailer eller en instruktionsvideo? Det finns gott om information om hur ni lägger upp det, bara ni är villiga att leta.
  • Diskutera igenom vad ni vill visa, i vilken ordning, och öva igenom det hela. Gör några "takes" så att ni har material att välja mellan.

Att spela in

Det första vi måste göra är att räkna ut vilken del av skärmen vi måste spela in. Kör kommandot:

xwininfo -name "ER_FÖNSTERTITEL"

Leta nu efter Absolute upper-left X/Y samt Width/HeightHeight. De här värdena säger vart på skärmen ert fönster finns i X- och Y-led, samt hur brett och högt fönstret är. Dessa siffror behöver vi nu när vi kör kommandot:

avconv -f x11grab -framerate 30 -show_region 1 -video_size BREDDxHÖJD -i :0.0+X_POSITION,Y_POSITION -c:v libx264 -preset veryfast -pix_fmt yuv420p /tmp/FILNAMN.mkv

OBS: Var noga med att ändra BREDD, HÖJD, X_POSITION, Y_POSITION samt FILNAMN i kommandot ovan till rätt värden. Ni kan också testa att ändra framerate till 60 istället för 30, men kom ihåg att högre framerate och större storlek på ytan som spelas in kommer drastiskt öka hur stor er video-fil blir. Youtube eller er video-editor kan sedan krympa ner filstorleken när allt är klippt och editerat, men tills dess är ni fast med dessa filer.

Avbryt inspelningen med ctrl+c när ni är klara.

För att ta en titt på vad resultatet blev så kör ni kommandot:

vlc /tmp/FILNAMN.mkv

Hur djupt ni till sist vill gå med editering lämnar vi upp till er, men förr eller senare vill ni nog göra resultatet tillgängligt för allmänheten, och det smidigaste sättet för det brukar vara att ladda upp det hela till Youtube.

OBS: Kom ihåg att filer lagrade på skolans datorer i /tmp/ bara har ett högst temporärt liv, så kopiera över de klipp ni vill editera till era egna datorer. Använd t.ex. scp eller WinSCP för att kopiera över filerna från skolans maskiner till era egna. chipolata1.ida.liu.se eller chipolata2.ida.liu.se är troligtvis de servrar som ni kommer hitta era filer på.


Sidansvarig: Filip Strömbäck
Senast uppdaterad: 2017-06-26