Göm menyn

TDDC75 Tema: Diskreta strukturer

Examination


Kursen har fyra examinationsmoment

  • TEN2: En skriftlig tentamen (3hp)
  • LAB2: Laboration i diskret matematik (1hp)
  • LAB3: Laboration i digitalteknik (inklusive LAX) (3hp)
  • BAS1: Basgruppsarbete (1hp)

Tentamen

Tentan täcker teoretiska aspekter av kurser främst kopplat till diskret matematik. Du kan söka i studentportalen efter nästa tentatillfälle. Kom ihåg att anmäla dig till tentan.

Nedan följer ett urval av tentor från tidigare år. Obs! Tentorna kan skilja sig från år till år.

Laborationer

Se laborationssidan för mer information.

Basgrupparbete

Basgruppsarbete examineras genom aktivt deltagande i basgruppsarbete. Se terminssidan för termin 1 för mer information.

Sidansvarig: Mikael Asplund
Senast uppdaterad: 2017-10-21