Göm menyn

TDDC75 Tema: Diskreta strukturer

Kursinformation


Kursen består av flera delar:

  • Föreläsningar och lektioner i diskret matematik
  • Föreläsningar och letioner i digitalteknik
  • Basgruppsarbete
  • Laborationer i digitalteknik
  • Laboration i diskret matematik

Kursen ges gemensamt av Institutionen för datavetenskap (IDA) och Institutionen för systemteknik (ISY). Huvudansvarig och föreläsare för ISY-delen är Mattias Krysander (mattias.krysander@liu.se) och ansvarig för IDA-delen och examinator för kursen är Mikael Asplund (mikael.asplund@liu.se)

Kursen samläses delvis med TSEA51 Digitalteknik som ges för I- och Y-programmen.

Kursplan

V.g. se LiU:s studieinformation.


Sidansvarig: Mikael Asplund
Senast uppdaterad: 2016-06-27