Göm menyn

TDDC75 Tema: Diskreta strukturer

Föreläsningar

Det preliminära upplägget för föreläsningar presenteras på denna sida. Föreläsningarna består av två parallella spår, ett i diskret matematik och ett i digitalteknik.

Diskret matematik
föreläsare Mikael Asplund

Digitalteknik
föreläsare Mattias Krysander

Nr Innehåll Material Läsanvisning (Asratian)    Nr Innehåll Material Läsanvisning (Hemert) Le/Lab
1 Kursintroduktion
Kursöversikt, introduktion till ämnet, introduktion till satslogik
Kap 1, 14.1-14.2 1 Introduktion till digitalteknik,
grindar och kombinationskretsar
oh:ar, anteckningar Kap 1 utom 1.4 + 2.1 -
2 Logik
Satslogisk deduktion, introduktion till bevis och predikatlogik
14.3-14.8 2 Boolesk algebra
Boolesk algebra, XOR, SP/PS-form.
oh:ar, anteckningar Kap 3 Le 1
3 Mängdlära I
Notation, egenskaper, mängdoperationer
2.1-2.2 3 Kombinationskretsar
Booleska funktioner. Förenkling och realisering av Booleska funktioner i grindnät och Karnaughdiagram. Ofullständigt specificerade funktioner.
oh:ar, anteckningar Kap 4 - s144.
Läs speciellt s142-s144 före le 2.
Le 2
4 Mängdlära II
Bevis, potensmängd, kardinalitet
2.3-2.5 4 Kombinationskretsar
Grinddelning, adderare, kretsar och kapslar, Laboration 1.
oh:ar, anteckningar Kap 4, utom 4.4 och 4.7.
Läs speciellt ex 4.7 och 4.8 samt stycket s145-s147 före le 3.
Le 3, Lab 1
5 Relationer I
Kartesisk produkt, indentitetsrelation, invers, sammansättning, egenskaper för relationer, höljen
7.1-7.2 5 Sekvenskretsar
Introduktion och analys av sekvenskretsar. D-vippa som minneselement. Mealy- och Moore-modellen.
oh:ar anteckningar 2.2 -
6 Relationer II
Ekvivalensrelationer, partitioner, mer om bevis
7.3 6 Sekvenskretsar
Konstruktion av sekvenskretsar. Synkronisering av insignaler.
oh:ar, anteckningar 5.1, 5.6 Le 4
7 Funktioner
Egenskaper, operationer, operationsegenskaper, sammansättning
3.1-3.3 7 Konstruktionsmetodik för sekvenskretsar
Från problemformulering till tillståndsdiagram, initiering av starttillstånd, synkronisering av insignaler, introduktion till programerbara kretsar och VHDL. OBS: VHDL är endast orienterande och examineras inte i TDDC75.
oh:ar 5.4, 1.4
8 Induktion
Rekursiva funktioner och induktionsbevis
Kap 4 8 Tillståndsmaskiner
Konvertering mellan Mealy och Moore och tillståndsminimering av fullständigt specificerade tillståndsdiagram.
anteckningar Tillståndsmaskiner Le 5
9 Ordning och Oändlighet
Po-mängder, kardinalitet för oändliga mängder
12.1-12.3 9 Speciella sekvenskretsar
Speciella sekvenskretsar: räknare och register, konstruktion med speciella sekvenskretsar, konstruktionsexempel.
oh:ar, anteckningar 5.2, 5.3 Le 6, Lab2
10 Sammanfattning diskret matematik
Tentaförberedelse
10 Repetition digitalteknik
Repetition. Examinationsdiskussion. Eventuell utblick om konstruktion av större system.
oh:ar, anteckningar - Lab 3 (LAX)

Sidansvarig: Mikael Asplund
Senast uppdaterad: 2017-11-16