Göm menyn

TDDC75 Tema: Diskreta strukturer

Lektioner

Rekommenderade lektionsuppgifter visas i tabellen nedan. De rekommenderade uppgifterna är bara ett urval av uppgifterna i litteraturen. Övning ger färdighet så räkna gärna fler än de till lektionerna rekommenderade uppgifterna.

Lektionshäftet för diskret matemtik finns tillgänglig som PDF

Diskret matematik
Klervie Toczé

Nr Lektionsuppgifter
1 Övningshäfte diskmatte: Kap. 1 satslogik lösningsförslag
2 Övningshäfte diskmatte: kap. 2 deduktion lösningsförslag
3 Övningshäfte diskmatte: kap. 3, mängder lösningsförslag
4 Övningshäfte diskmatte: kap. 3, mängder forts.
5 Övningshäfte diskmatte: kap. 4 relationer lösningsförslag
6 Övningshäfte diskmatte: kap. 4 relationer forts.
7 Övningshäfte diskmatte: kap. 5 funktioner lösningsförslag
8 Övningshäfte diskmatte: kap. 6 rekursion, induktion och ordning lösningsförslag

Digitalteknik
Erik Bertilsson

Nr Lektionsuppgifter
1 [Hemert] 1.1a, 1.2a (omvandla även till binärtal), 1.3a, 1.19a, 2.6, 2.1 för y9 och y10, 3.2 för y9 och y10 samt för 2.6b, 2.4, 2.7a, 3.1a,c,d,e,g,i,m,n,q,r
2 [Hemert] 4.5, 4.8, Uppgift 2 i kombinationskretsar, 4.17.
3 Uppgift 3 och 4 i kombinationskretsar, [Hemert] 4.26, 4.27, 4.15, 4.10.
4 [Hemert] 2.12, 2.13, 2.15, 5.1 a-c,e,g, 5 i sekvenskretsar, 5.3, 5.4, 6 i sekvenskretsar.
5 Sekvenskretsar och tillståndsminimering.
6 Speciella sekvenskretsar.

Sidansvarig: Mikael Asplund
Senast uppdaterad: 2017-10-09