Göm menyn

TDDC75 Tema: Diskreta strukturer

Kursmaterial


Rekommenderad kurslitteratur

Vi rekommenderar att du skaffar en bok i digitalteknik och en bok i diskret matematik.

Rekommendation digitalteknik:

 • [Hemert] Lars-Hugo Hemert: Digitala kretsar, ISBN 978-91-44-01918-5, 3 uppl., Studentlitteratur AB, Lund 2001.
 • Kursboken finns bland annat på Bokakademien. Innehållet i boken kommer att kompletteras med kursmaterial som går att hämta från kurshemsidan .

Rekommendation diskret matematik:

 • [Asratian et al.] A. Asratian, A. Björn, B.-O. Turesson, Diskret matematik.
 • Detta häfte gör en rent matematisk framställning av innehållet, med definitioner, teorem, bevis och några exempel. Den verkar fungera ganska bra och finns att köpa som kompendium på Bokakademin. Andra alternativ (se nedan) går också bra.

Alternativ litteratur

Digitalteknik:

 • Danielsson/Bengtsson: Digital teknik
  Studentlitteratur 1996.
 • Wakerly: Digital Design - principles and practices
  Prentice Hall 2006
  En i det närmaste komplett bok i digitalteknik. Går i många stycken längre än kursens krav. Innehåller dock ingen binär aritmetik och inget om AD- och DA-omvandling. VHDL ingår.
 • Roth: Fundamentals of Logic Design
  West Publishing Company 2003
  Stämmer innehållsmässigt bra med kursen. Avsnittet om binär aritmetik är tunt. AD- och DA-omvandling saknas.
 • Floyd: Digital Fundamentals
  Prentice Hall 2003
  Imponerande layout. Boken innehåller delvis "datorteknik". Iterativa kombinatoriska nät saknas. Likaså binär aritmetik.

Diskret matematik:

Det finns ett stort antal böcker i diskret matematik som kan användas. Följande är några exempel på lämpliga böcker som täcker mycket material (mer än som tas upp i kursen). Speciellt Grimaldi rekommenderas för de som vill ha ett standardverk.

 • G. Pace, Mathematics of Discrete Structures for Computer Science, Springer Verlag 2012, ISBN (online): 978-3-642-29840-0
 • Denna bok är riktad speciellt till datastudenter och har också ett bra upplägg av innehållet. Den innehåller många exempel från datavetenskapen och gör kopplingar till mer avancerat material. Boken finns tillgänglig online för studenter på LiU (både som PDF och e-bok). Finns även att köpa på nätet.
 • Ralph Grimaldi. Discrete and Combinatorial Mathematics (5ed). Addison Wesley.
 • Susanna Epp. Discrete Mathematics with Applications. ITP.
 • Kenneth Rosen. Discrete Mathematics with Applications. McGraw Hill.

Övrigt kursmaterial


Sidansvarig: Mikael Asplund
Senast uppdaterad: 2017-08-17