Göm menyn

TDDC75 Tema: Diskreta strukturer

Laborationer


Kursen består av fyra laborationer:

Benämning Lärare Kommentar Information
Digitalteknik lab 1 Erik Bertilsson Görs parvis Digitaltekniklabbar
Digitalteknik lab 2 Erik Bertilsson Görs parvis Digitaltekniklabbar
Dititalteknik LAX Erik Bertilsson Laborativ examination, utförs individuellt Digitaltekniklabbar
Diskret matematik Mikael Asplund Gör parvis Relationslabb

Labbarna i digitalteknik (inklusive LAX) har Ladokkod LAB3 och labben i diskret matematik har Ladokkod LAB2.


Sidansvarig: Mikael Asplund
Senast uppdaterad: 2017-08-22