Göm menyn

TDDC75 Diskreta strukturer

Ht1, 2023


Välkommen till kursen Diskreta strukturer som ges första året på civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi! Syftet kursen är att du som student ska bilda dig en förståelse för de grundläggande beståndsdelar som den digitala världen bygger på.

Senaste nytt...


2023‑06‑29  Kursstart i höst
 

Välkomna alla nya studenter!Sidansvarig: Mikael Asplund
Senast uppdaterad: 2023-06-29