Göm menyn

TDDC75 Tema: Diskreta strukturer

Kontakta


Kursen ges gemensamt av Institutionen för datavetenskap (IDA) och Institutionen för systemteknik (ISY).

Examinator

Mikael Asplund

Kursledare

Mattias Krysander

Kursassistent

Klervie Tocze

Kursadministratör

Jenny Lönn

Övriga lärare

Erik Bertilsson ( erik.bertilsson@liu.se )

Studierektor

Ola Leifler


Sidansvarig: Mikael Asplund
Senast uppdaterad: 2016-06-27