Göm menyn

TDDC75 Tema: Diskreta strukturer

Vinjetter


Vinjetter för basgruppsarbete

Arbetet i basgrupp utgår från en vinjett. Dessa vinjetter syftar till att ge sammanhang och möjlighet att definiera egna lärandemål som sammafaller med kursens övergripande mål.

Vinjetterna kommer att uppdateras innan kursstart, preliminärt kommer vinjetterna att vara följande:


Sidansvarig: Mikael Asplund
Senast uppdaterad: 2017-09-19