Göm menyn

TDDC75 Tema: Diskreta strukturer

Relationslabb


Laboration om relationer och mängder

Syftet med denna laboration är att fördjupa förståelsen av mängder och relationer och se hur dessa begrepp kan användas i en dator för att skapa användbara modeller.

Labben utförs i par, det är fritt fram att själva välja vem man gör labben med (men förslagsvis samma som i digitalteknikdelen). Det kommer finnas två tillfällen att göra labben, halva klassen (Grupp A) gör labben vid första tillfället och andra halvan (Grupp B) vid det andra tillfället. För att välja tillfälle och labbpartner ska alla registrera sig i webreg. Gör detta senast 2017-10-01.

Innan labben påbörjas ska alla ha läst igenom instruktionerna. Det är viktigt att göra denna förberedelse eftersom det annars finns risk att ni inte blir färdiga på själva labbtillfället.

Sammanfattningsvis:

  1. Kolla kursschemat och prata med din labbpartner.
  2. Anmäl er i webreg i grupp A eller grupp B. Deadline 2017-10-01
  3. Skriv ut och läs labbinstruktionen och följ instruktionerna. Om du är osäker på begreppen, läs boken, eller be om hjälp.
  4. Ladda ned labbskelettet.
  5. Gör labben och redovisa för labassistenten. Det rekommenderas att redovisa muntligt vid själva labbtillfället, annars enligt överenskommelse med labbassistenten. Deadline för redovisning 2017-10-27.

Sidansvarig: Mikael Asplund
Senast uppdaterad: 2017-09-05