Göm menyn

TDDD91 Ingenjörsprofessionalism, del 5

PERSONLIG EFFEKTIVITET - HT1


Coaching

Välkommen till att lära dig om coaching inom området personlig effektivitet.

Att kunna coacha sig själv och andra är ett verktyg för att kunna uppnå sina mål. I momentet coaching ska ni:

 • lära er mer om att coacha sig själv. Att ha ett coachande förhållningssätt är första steget till att coacha sig själv genom att exempelvis fokusera på lösning istället för problem.
 • lära er om att coacha andra genom att coacha Ingenjörsstudenter i årskurs 2 som läser personligt ledarskap i ingenjörsprofessionalism delkurs 3 TDDD84. Att coacha andra handlar om att utmana och att plocka fram det bästa ur individer och säkerställa att de är på väg i den riktning dem vill. Genom att coacha ÅK2 studenterna kommer ni att får en upplevelse av coachingen.

Coachingen består av följande obligatoriska moment:

Workshop 1: Handledning

Workshop info:

 • Obligatorisk närvaro
 • Datum: 31/8
 • Tid: kl 15:15-17:00
 • Plats: Zoom enligt info på Distansstudier 2021-sidan
Syftet med workshopen är att ÅK3 studenter lär sig om coaching, övar och förbereder sig inför coaching workshopen då ÅK2 studenterna coachas. Ni ska få upplevelse av att bli coachad. Information om grupperna och länk till det digitala mötesrummet finns på Schema HT1-sidan.
Plats: Digitalt i Zoom och Länk till Zoom-rummet finns i schemat i TimeEdite. Logga in med ditt student LiU-ID! Inträdet till mötesrummet i Zoom låses kl 15:15 så se till att vara där innan dess!

Workshop förberedelse:

Följande material är för dig som vill lära dig mer om coaching:

 1. Tre olika nivåer av aktivt lyssnande av Mentorcoach Jenny, YouTube
 2. How coaching works, YouTube
 3. Building your inner coach av Brett Ledbetter, TEDxGatewayArch
 4. Coachingens historia av Jenny Johansson

Workshop agenda:

 • Genomgång om coaching - 30 min i storgrupp, PDF
 • Coachingövning och reflektion enligt instruktioner - 55 min i triader (genomförs i breakout room).
 • Reflektion i storgrupp och summering - 5 min
---------------------------------------------------------------------------------------------

Workshop 2: Coaching

Workshop info:
 • Obligatorisk närvaro
 • Datum: 2/9
 • Tid: kl 10:15-12:00
 • Plats: Zoom enligt info på Distansstudier 2021-sidan

ÅK3 studenter coachar ÅK2 studenter som jobbar med uppgiften - personligt ledarskap. Syftet med workshopen är att ÅK3 studenterna få upplevelse av coachingen genom stegen som finns i manuset och se effekten och värdet av coachingen. Därför är det viktigt att coachen inte ger lösningar eller förslag på lösningar utan fokuserar på att ställa frågor till coacheen. Under workshopen är ni uppdelade i workshopgrupper och varje ÅK2 student ska bli coachad av en ÅK3 student enligt tabellen. Eftersom det är flera ÅK2 studenter än ÅK3 studenter, kommer vissa ÅK3 att coacha 2 ÅK2 studenter.

Workshop förberedelse:

 • Gå igenom agendan för workshopen nedan.
 • Coachningen ska ske via videomöte i Teams/Zoom som studenterna själva sätter upp. Studenterna ska se och höra varandra. Coachingen kan alternativt ske i fysiskt möte enligt LiUs riktlinjer. ÅK3 och ÅK2 student tar kontakt med varandra och bestämmer i vilken kanal coachningen ska ske. Förberedd mötesrum i förväg i fall Teams/Zoom används. För att ta kontakt med varandra finns LiU-ID för ÅK2 och ÅK3 studenter under dialogsemgrupperna för både D och U studenter.

Workshop agenda:

 • kl 10:15 - 11:00 coaching
  Deltagare: ÅK2 och ÅK3 studenter
  ÅK3 studenter coachar ÅK2 studenter under max 45 minuter enligt instruktioner.
 • kl 11:15 - 11:30 Reflektion
  Deltagare: ÅK3 i triader.
  Inträdet till mötesrummet i Zoom låses kl 11:15 så se till att vara där innan dess! Reflektionen sker i grupper om 3 studenter i breakout room. Grupperna ska diskutera:
  - Vad är den viktigaste insikten ni har fått idag?
  - Hur kan du använda det du har lärt dig idag?
 • kl 11:30 - 11:40 Reflektion
  Deltagare: ÅK3 i storgrupp
 • kl 11:40 - 12:00 Uppföljning & avslut
  Deltagare: ÅK3 i storgrupp
  - Genomgång av uppföljningsworkshopen
  - Summering och avslut

Workshop inlämning:

I slutet av coachingen ska Åk2 och ÅK3 student göra en inlämning enligt instruktionen.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Workshop: Måndags boost

 • Frivillig närvaro
 • Datum: 6/9
 • Tid: kl 12:15-12:30
 • Plats: Zoom enligt info på Distansstudier 2021-sidan
ÅK3 och ÅK2 studenter blir coachade av certifierade coachen Samka Nyberg enligt en välbeprövad gruppcoaching metodik. Fokus på coachingen är att få en härlig boost för veckan som kommer för ökad fokus och energi. Ett utmärkt tillfälle att uppleva hur coachingen används i verkligheten.


---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Workshop 3: Uppföljning 1

 • Obligatorisk närvaro
 • Datum: 16/9
 • Tid: kl 13:15-15:00
 • Plats: Zoom enligt info på Distansstudier 2021-sidan
ÅK3 studenter coachar ÅK2 och ÅK3 studenter med fokus på uppföljning av uppsatta mål och aktiviteter under coaching workshopen. ÅK3 studenter coachar ÅK2 studenter med fokus på uppföljning av uppsatta mål och aktiviteter under coaching workshopen och enligt instruktioner. Samma workshopsgrupper som under workshop 2.

Workshop inlämning:

I slutet av coachingen ska Åk2 och ÅK3 student göra en inlämning enligt instruktionen.


---------------------------------------------------------------------------------------------

Workshop 4: Uppföljning 2

 • Obligatorisk närvaro
 • Datum: 30/9
 • Tid: kl 10:15-12:00
 • Plats: Zoom enligt info på Distansstudier 2021-sidan

ÅK3 studenter coachar ÅK2 studenter med fokus på uppföljning av uppsatta mål och aktiviteter under förra workshopen och enligt instruktioner för uppföljning nummer 2. Samma workshopsgrupper som under workshop 2.

Workshop 3 inlämning:

I slutet av coachingen ska Åk2 och ÅK3 student göra en inlämning enligt instruktionen.

Rekommendation - Värdet med att coacha ÅK2 studenterna:

 • Träna i att ha ett coachande förhållningssätt
 • Lära sig att ställa öppna frågor
 • Upptäcka vad som händer över tid i coachingprocessen

Därför rekommenderar vi att ni fortsätter att coacha ÅK2 studenterna genom samtal med ÅK2 studenterna med 2-3 veckors intervall om båda vill. Vinsten för ÅK2 studenten är att de får stöd att uppfylla målet genom uppföljning.

Om du vill fortsätta coacha din ÅK2 student så avsluta uppföljning 2 med att fråga ÅK2 om hen vill fortsätta bli coachad av dig i den takt och tempo som passar både parter.---------------------------------------------------------------------------------------------

Dialogseminarium: Personlig effektivitet om coaching - Obligatorisk närvaro

 • Obligatorisk närvaro
 • Inför seminariet behöver du lämna in en skrivuppgift som är ditt inträdesbiljett till dialogseminariet. Att delta på alla workshopen med ingenjörsstudenterna i både årskurs 2 och 3 är en förutsättning för skrivuppgiften. Läs mer om skrivuppgift.
 • Mer info om dialogseminariet finns på Dialogseminarie-sidan • Sidansvarig: Aseel Berglund
  Senast uppdaterad: 2021-09-15