Göm menyn

TDDD91 Ingenjörsprofessionalism, del 5

PERSONLIG EFFEKTIVITET - HT1


Coaching

Välkommen till att lära dig om coaching inom området personlig effektivitet.

Att kunna coacha sig själv och andra är ett verktyg för att kunna uppnå sina mål. I momentet coaching ska ni:

 • lära er mer om att coacha sig själv. Att ha ett coachande förhållningssätt är första steget till att coacha sig själv genom att exempelvis fokusera på lösning istället för problem.
 • lära er om att coacha andra genom att coacha Ingenjörsstudenter i årskurs 2 som läser personligt ledarskap i ingenjörsprofessionalism delkurs 3 TDDD84. Att coacha andra handlar om att utmana och att plocka fram det bästa ur individer och säkerställa att de är på väg i den riktning dem vill.

 

Resursen som finns är:

MindMester
 • Tre obligatoriska konsultationer av konsulter som är psykologstudenter på termin 7 och läser temat "Att arbeta som psykolog med grupper". Dessa konsultationer är en möjlighet för psykologstudenterna liksom för ingenjörsstudenterna att öka sina kunskaper inom tillämpad psykologi genom att vara konsult och konsultand. Konsultationerna ska handla om att coacha sig själv och andra och vid dessa konsultationstillfällen ska Ingenjörsstudenter erbjudas vägledning, utbildning och handledning i coaching av konsulterna - psykologstudenterna. Information om vilken grupp och lokal som gäller för dig under konsultations tillfällen finns på Schema HT1-sidan.
 • En obligatorisk workshop då ni coachar Ingenjörsstudenter i årskurs 2. Information om vilken grupp och lokal som gäller för dig under workshopen finns på Schema HT1-sidan.
 • Ett obligatorisk dialogseminarium.


Under HT1 är följande 6 schemalagda tillfällen inplanerade:
 1. Föreläsning: introduktion till coaching, pdf.
 2. Konsultation 1 med psykologstudenter: Att coacha sig själv och andra (OBS! Obligatorisk närvaro).
  Psykologstudenterna ska vägleda, utbilda och handleda er angående coaching och vid detta tillfälle ska ni komma överens om vad ni vill veta mer om coaching så psykologstudenterna kan förbereda detta till konsultation 2. Innan konsultationen:
  • läs igenom sidorna 3-5 och 12-24 i Chefen & coaching som handlar coaching
  • titta på videon: Ställ frågorna som lyfter din coaching! av Mentorcoach Jenny
  • läs igenom uppgiften - personligt ledarskap som ingenjörsstudenterna i årskurs 2 har så ni vet vad ni ska coacha de om
  • identifiera vad du vill lära dig mer om gällande coaching av dig själv och andra
  • Följande situationer kan vara aktuella under coachingen så fundera över vad kan göras då:
   1. Jag är ensam och ska coacha 2 studenter
   2. Vi är 2 studenter som ska coacha 3 andra studenter
   3. Årskurs 2 studenten är inte intresserad av att bli coachad
   4. Årskurs 2 studenten är inte så pratig och är väldigt kortfattad
   5. Årskurs 2 studenten har redan alla svar. En person som redan bestämt sig och har redan en färdig plan innan coachingen.
   6. En person som har ett storslaget mål och orealistiska planer med en risk att de inte uppnås.
   7. När man själv inte kan något om ämnet som man ska coacha i
 3. Konsultation 2 med psykologstudenter: vägledning, utbildning och handledning (OBS! Obligatorisk närvaro).
  Psykolostudenterna går igenom det som ni kom överens om vid Konsultation 1.
 4. Workshop: Coacha ingenjörsstudenterna i årskurs 2 (OBS! Obligatorisk närvaro).
  Vid detta tillfälle ska ni coacha ingenjörsstudenterna i årskurs 2 som har jobbat med uppgiften - personligt ledarskap. Under workshopen är ni uppdelade i workshopgrupper och varje årskurs 2 student ska bli coachad av en årskurs 3 student enligt tabellen. Eftersom det är flera årskurs 2 studenter än årskurs 3 studenter, kommer vissa att coacha 2 årskurs 2 studenter. Alla ska bli coachade och coacha så skulle den du ska coacha inte vara på plats så se till att du coachar en annan. Studenterna har ansvar för att workshopen genomförs och examinatorn kommer att gå runt mellan grupperna.
 5. Konsultation 3 med psykologstudenter: uppföljning och utvärdering av coachings workshopen (OBS! Obligatorisk närvaro).
 6. Dialogseminarium: Personlig effektivitet om coaching (OBS! Obligatorisk närvaro).
  Inför seminariet behöver du lämna in en skrivuppgift som är ditt inträdesbiljett till dialogseminariet. Att delta på Konsultation 1 och 2 med psykologstudenter samt workshopen med ingenjörsstudenterna i årskurs 2 är en förutsättning för skrivuppgiften. Läs mer om skrivuppgiften.

Följande material för dig som vill lära dig mer om coaching:

 1. Tre olika nivåer av aktivt lyssnande av Mentorcoach Jenny, YouTube
 2. How coaching works, YouTube
 3. Building your inner coach av Brett Ledbetter, TEDxGatewayArch
 4. Coachingens historia av Jenny Johansson

Sidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2018-09-06