Göm menyn

TDDD91 Ingenjörsprofessionalism, del 5

Examination


I kursen ingår följande examinationsmoment:

UPG1 1 poäng - Uppgift med redovisning och deltagande på seminarier

  • I kursen ingår det två moment: coaching och mentorskap och varje moment ger betyg 3, 4 eller 5.
  • Betyg på kursen blir medelvärdet på både momenten avrundat till närmaste heltal. Till exempel betyg 4 på coaching och betyg 5 på mentorskap ger betyg 5 på delkursen TDDD91.
  • För mer information om bedömningskriterierna för varje moment titta på bedömningskriterier för coaching-sidan och bedömningskriterier för affärsmannaskap-sidan.

Sidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2016-07-01