Göm menyn

TDDD91 Ingenjörsprofessionalism, del 5

PERSONLIG EFFEKTIVITET HT1


Dialogseminarium

Under HT1 finns det ett obligatoriskt dialogseminarium om personlig effektivitet.

Inför dialogseminariet ska skrivuppgiften genomföras.

I år 2021 kommer sialogseminarierna att hållas på Zoom på grund av rådande restriktioner. Vi har hållit dialogseminarier via Zoom innan och det fungerar bra. Info om Zoom-länkar, mötesID och lösenord skickas innan dialogseminariet.

Följande gäller under dialogseminariet:

  • Varje student har 15 minuter som vanligt. 
  • Var på plats i god tid!
  • Använd Zoom på datorn då du kommer att behöva kunna läsa skrivuppgifter på skärmen.
  • Se till att du har en fungerande webbkamera så du kan ha den aktiv under seminariet så ni ser varandra. Vi kommunicerar med kroppen så det är viktigt att vi använder tekniken för att möjliggöra det. Har du inte en fungerande webbkamera så kan du logga in till Zoom rummet både via datorn för att läsa skrivuppgiften och via mobiltelefonen för att dela din video via mobilkameran.
  • Innan man läser sin skrivuppgift så delar man den till de andra i gruppen genom Zoom chatten så varje student kan titta på texten i sin egen takt. Här har alla ansvar att ta bort gruppens skrivuppgifter efter dialogseminariet från sin dator!
  • Vid giltig frånvaro kommer mentorn att behöva maila gruppens skrivuppgifter till den frånvarande studenten. Om du inte är bekväm med att din mentor mailar din skrivuppgift så ska du ta upp det med din mentor.

Vi tar tillfället i akt och tränar på att kommunicera och interagera på distans som brukar vara en verklighet för många i industrin och har blivit det för de flesta just nu.

Information om vad du ska göra inför semnariet, vad som händer på seminariet, vad du gör om du inte kan delta och vad som krävs för att ett seminarium ska vara givande finns här.

Under Schema HT1 finns exakt tid och plats för seminarierna. Information om grupperna för dialogseminarierna finns på TDDD99-kurssidan under Dialogsem grupper - D och Dialogsem grupper - U.


Sidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2021-08-26