Göm menyn

TDDD91 Ingenjörsprofessionalism, del 5

PERSONLIG EFFEKTIVITET HT1


Skrivuppgift - Coaching

Skrivuppgiften innefattar att skriva en reflektionstext på 1-2 med fokus på coaching. Du måste ha deltagit på de obligatoriska schemalagda aktiviteterna om coaching. Notera att inga namn på psykologstudenter eller ingenjörsstudenterna i årskurs 2 får anges i texten.

Använd följande Gibbs reflektionsmodell när du analyserar en specifik situation eller händelse gällande coaching av sig själv och andra. Läs "Om reflektionstexten till dialogseminariet" med tips om att skriva en bra reflektionstext.

Steg Beskrivning
1. Beskrivning

Beskriv kort en eller flera intressanta situationer, händelser, erfarenheter utan att göra bedömningar, tolkningar eller försöka dra slutsatser. Det kan handla om coachning av Ingenjörsstudenterna i årskurs 2 eller konsultationen av psykologstudenter.

2. Känslor, tankar och reaktioner
 • Vad var dina känslor, tankar och reaktioner kring det du skriver om i förra steget?
 • Vad tror du att de andra involverade kände och tänkte?
 • Hur reagerade de?

Återigen utan att analysera dessa än.

3. Värdering

Tredje steget ger hjälp att förstå känslor, tankar och reaktioner med frågorna Vad var bra och vad var dåligt med erfarenheten/upplevelsen? Värdera dina svar.

4. Analys

Analysera det du beskriver i steg 1-3 genom att ta in olika perspektiv och ställ de mot varandra. Utgå ifrån minst 2 frågor:

 • Hur kan du förstå situationen, händelsen, erfarenheten som du har beskrivit enligt ovan? Varför? Varför? Varför?
 • Vad var det egentligen som hände? Varför? Varför? Varför?
 • Var olika personers upplevelse likadana eller olika på något betydande sätt? Varför? Varför? Varför?
 • Om saker och ting gick bra eller dåligt hur bidrog du och/eller deltagarna till detta? Varför? Varför? Varför?

Här ska du ha ett konstruktivt kritiskt synsätt genom att vara konkret och exemplifiera samt att svara på frågan varför mer än en gång.

5. Generella slutsatser

Vad kan man ta med sig, i allmänhet, från dessa erfarenheter och den analys du gjort?

6. Personliga handlingsplaner

Vad kan Du ta med dig från dessa erfarenheter och den analys du gjort? Utgå ifrån två eller flera av följande frågor:

 • Hur kan du använda det du har lärt dig?
 • Vad ska du göra annorlunda i denna sorts situation i framtiden?
 • Vilka eventuella åtgärder kommer du att vidta på grund av vad du har lärt dig?

Här ska du vara konkret och exemplifiera

Modellen är hämtad från Gibbs G (1988) Learning by doing: a guide to teaching and learning methods. Cheltenham: The Geography Discipline Network.
 • Skriv ditt namn överst i dokumentet!
 • Dokumentet ska vara sparat i PDF. Filen ska sparas som ditt namn utan åäö-prickar på formen Fornamn-Efternamn och Coaching, till exempel Torbjorn-Stromback-Coaching.pdf
 • Skicka in dokumentet till din lärarmentor via e-post. Kurskoden (TDDD91) ska skrivas i e-post ämnet.Ange också i mailet vilket betyg du siktar på med en motivering genom att ange var i skrivuppgiften de olika stegen i Gibbs reflektionsmodell finns (detta ska dock inte synas i den text som du tar med dig till dialogseminariet). Information om betyg och bedömningskriterier finns under Bedömningskriterier för coaching.
 • Datum för inlämning är: 3/10Sidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2017-06-26