Göm menyn

TDDD91 Ingenjörsprofessionalism, del 5

PERSONLIG EFFEKTIVITET HT1


Skrivuppgift - Coaching

Skrivuppgiften innefattar att skriva en reflektionstext på 1-2 A4 sidor (500-1000 ord) med fokus på coaching. Du måste ha deltagit på de obligatoriska schemalagda aktiviteterna om coaching. Notera att inga namn på ingenjörsstudenterna i årskurs 2 får anges i texten.

Använd följande Gibbs reflektionsmodell när du analyserar en specifik situation eller händelse gällande coaching av sig själv och andra. Läs "Om reflektionstexten till dialogseminariet" med tips om att skriva en bra reflektionstext. Steg 1-3 får vara maximalt hälften av den totala texten för högre betyg.

Steg Beskrivning
1. Beskrivning

Beskriv kort en eller flera intressanta situationer, händelser, erfarenheter gällande coaching utan att göra bedömningar, tolkningar eller försöka dra slutsatser.

2. Känslor, tankar och reaktioner
 • Vad var dina känslor, tankar och reaktioner kring det du skriver om i förra steget?
 • Vad tror du att de andra involverade kände och tänkte?
 • Hur reagerade de?

återigen utan att analysera dessa än.

3. Värdering

Tredje steget ger hjälp att förstå känslor, tankar och reaktioner med frågorna Vad var bra och vad var dåligt med erfarenheten/upplevelsen? Värdera dina svar.

4. Analys

Analysera det du beskriver i steg 1-3 genom att ta in olika perspektiv och ställ de mot varandra. Utgå ifrån minst 2 frågor:

 • Hur kan du förstå situationen, händelsen, erfarenheten som du har beskrivit enligt ovan? Vad tror är anledningen? Varför tror du att det är så?
 • Vad var det egentligen som hände? Vad är anledningen tror du till att det blev så? Hur kommer det sig att det blev så?
 • Var olika personers upplevelse likadana eller olika på något betydande sätt? Hur kommer det sig att det var så? Vad är anledningen till att det blev på det sättet?
 • Om saker och ting gick bra eller dåligt hur bidrog du och/eller deltagarna till detta? Hur kommer det sig att du och/eller deltagarna gjorde på det sättet? Varför agerade inte du och/eller deltagarna på ett annat sätt?

Här ska du ha ett konstruktivt kritiskt synsätt genom att vara konkret och exemplifiera samt att svara på frågan varför mer än en gång.

5. Generella slutsatser

Vad kan man ta med sig, i allmänhet, från dessa erfarenheter och den analys du gjort?

6. Personliga handlingsplaner

Vad kan Du ta med dig från dessa erfarenheter och den analys du gjort? Utgå ifrån två eller flera av följande frågor:

 • Vad är det viktigaste du tar med dig?
 • Vilken insikt får du med dig?
 • Hur kan du använda det du har lärt dig?
 • Vad ska du göra annorlunda i denna sorts situation i framtiden?
 • Vilka eventuella åtgärder kommer du att vidta på grund av vad du har lärt dig?

Här ska du vara konkret och exemplifiera

Modellen är hämtad från Gibbs G (1988) Learning by doing: a guide to teaching and learning methods. Cheltenham: The Geography Discipline Network.

Redovisning av skrivuppgiften

 • Skriv ditt namn överst i dokumentet!
 • Skriv kurskoden TDDD91 överst i dokumentet!
 • Dokumentet ska vara sparat i PDF och PDF-filen ska ha följande filnamnskonventioner: Dxy/Uxy-LiUID-Skrivuppgift.pdf där ni ersätter:
  • Dxy/Uxy med era egna grupper D eller U och xy med ert tvåsiffriga gruppnummer t.ex. D02 eller U08
  • LiUID med egna LiU-ID

  • Till exempel Sandra Strömbäck (LiU-ID=sanst881) som tillhör grupp U07 ska döpa sin fil till: U07-sanst881-Skrivuppgift.pdf
 • Lämna in skrivuppgiften i Lisam i TDDD91 kursrum under inlämningar
 • Ange också i Lisam under kommentarsfältet vilket betyg du siktar på med en motivering genom att ange var i skrivuppgiften de olika stegen i Gibbs reflektionsmodell finns (detta ska dock inte synas i den text som du tar med dig till dialogseminariet). Information om betyg och bedömningskriterier finns under Bedömningskriterier för coaching.
 • Datum för inlämning finns i schemat.Sidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2020-10-30