Göm menyn

TDDD91 Ingenjörsprofessionalism, del 5

WebReg


WebReg används i kursen för att rapportera resultat.
  1. Ta reda på vilken grupp du tillhör till. Information om grupperna finns på TDDD99-kurssidan under Dialogsem grupper - D för D-studenter och Dialogsem grupper - U för U-studenter.
  2. När du vet vilken grupp du tillhör registrera dig i den i WebReg.
Deadline: Registreringen ska göras före 31/8.


Sidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2021-08-26