Göm menyn

TDDD91 Ingenjörsprofessionalism, del 5

PERSONLIG UTVECKLING HT2

Skrivuppgift - Affärsmannaskap

Skrivuppgiften innefattar att genomföra en uppgift och skriva en reflektionstext på 1-2 A4-sidor med fokus på Affärsmannaskap. Det finns 2 skrivuppgifter och du kan välja någon av dem att jobba med i kursen. Innan du skriver reflektionstexten ska du göra förberedelserna nedan

Förberedelser

Ta del av följande material:


Vad är affärsmannaskap?

  The career advice you probably didn’t get
     
Vad är entreprenörskap?
  Six Myths of Entrepreneurship
     
The 15 Characteristics of Effective Entrepreneurs
  What is Innovation? - Science of Innovation
     
Så skapar du en innovationskultur
   

 

Skrivuppgift 1

Hitta en entreprenör som inspirerar dig:

 • hitta material (bok, tidningsklipp, film, videoklipp, rapport, etc.) om hen som berättar om entreprenören, hens verk och liv. Dessa material ska redovisas tillsammans med skrivuppgiften.
 • alternativt kan du intervjua en entreprenör (intervjupersonen ska inte vara en student eller lärarmentor i kursen). Uppgifter om entreprenören (namn, företag, produkt), intervjutid och datum ska redovisas tillsammans med skrivuppgiften.

Använd följande Gibbs reflektionsmodell när du skriver reflektionstexten. Läs "Om reflektionstexten till dialogseminariet" med tips om att skriva en bra reflektionstext.

Steg

Beskrivning

1. Beskrivning

 • Beskriv kort entreprenören, hens verk och liv.
 • Vad är det som utmärker entreprenören du beskriver?

2. Känslor, tankar och reaktioner

 • Vad var dina känslor, tankar och reaktioner om entreprenören, hens verk och liv?
 • Varför valde du just den här entreprenören?

Återigen utan att analysera dessa än.

3. Värdering

Tredje steget ger hjälp att förstå känslor, tankar och reaktioner med frågorna:

 • Vilka faktorer och/eller egenskaper har bidragit till entreprenörens framgång/misslyckanden?
 • På vilka sätt har entreprenören haft en positiv eller negativ inverkan på samhället?

Värdera dina svar.

4. Analys

Analysera det du beskriver i steg 1-3 genom att ta in olika perspektiv och ställ dem mot varandra. Utgå ifrån minst 2 frågor:

 • Vad innebär det att vara entreprenöriell? Varför? Varför? Varför?
 • Vilka egenskaper är utmärkande för en entreprenör? Varför? Varför? Varför?
 • Vilka positiva/negativa effekter kan entreprenörer/entreprenörskap ha ur ett samhällsperspektiv? Varför? Varför? Varför?
 • Vilka faktorer kan leda till framgång/misslyckanden? Varför? Varför? Varför?

Här ska du ha ett konstruktivt kritiskt synsätt genom att vara konkret och exemplifiera samt att svara på frågan varför mer än en gång.

5. Generella slutsatser

Vad kan man ta med sig, i allmänhet, från dessa erfarenheter och den analys du gjort?

6. Personliga handlingsplaner

Vad kan Du ta med dig från dessa erfarenheter och den analys du gjort? Utgå ifrån två eller flera av följande frågor:

 • Hur kan du använda det du har lärt dig?
 • Vilka eventuella åtgärder kommer du att vidta på grund av vad du har lärt dig?
 • Angår entreprenörskap dig? Varför och hur?

Här ska du vara konkret och exemplifiera

Modellen är hämtad från Gibbs G (1988) Learning by doing: a guide to teaching and learning methods. Cheltenham: The Geography Discipline Network.

 

Uppgift 2

 • Identifiera en egen affärsidé som du vill förverkliga.
 • Gör en NABC-analys för att beskriva din affärsidé och visa varför idén är värd att satsa mer tid och pengar på. Med NABC-analysen synliggör du ditt erbjudande och vad det ger kunden. NABC-analysen redovisas tillsammans med skrivuppgiften. Använd mallen under material.

Material att läsa för att göra uppgiften:

Använd följande Gibbs reflektionsmodell när du skriver reflektionstexten. Läs "Om reflektionstexten till dialogseminariet" med tips om att skriva en bra reflektionstext.

Steg

Beskrivning

1. Beskrivning

 • Beskriv kort din affärsidé utifrån NABC modellen.
 • Vilken ambitionsnivå har du med affärsidén?
 • Hur kom du på din idé?
 • Hur ska du gå tillväga för att realisera idén?

2. Känslor, tankar och reaktioner

 • Vad var dina känslor, tankar och reaktioner när du gjorde NABC-analysen för idén?

Återigen utan att analysera dessa än.

3. Värdering

Tredje steget ger hjälp att förstå känslor, tankar och reaktioner genom att svara på Vad var bra och vad var dåligt med att göra en NABC-analys för affärsidén?
Värdera.

4. Analys

Analysera det du beskriver i steg 1-3 genom att ta in olika perspektiv och ställ de mot varandra. Utgå ifrån minst 2 frågor:

 • Vad krävs det för att du ska lyckas med att förverkliga idén? Varför? Varför? Varför?
 • Vilka faktorer kan leda till framgång? Varför? Varför? Varför?
 • Vilka risker identifierar du? Varför? Varför? Varför?  Vad ska du göra för att reducera riskerna?
 • Vilka personliga egenskaper och förmågor behövs det i ett ”dream team” som ska förverkliga idén? Varför? Varför? Varför?

Här ska du ha ett konstruktivt kritiskt synsätt genom att vara konkret och exemplifiera samt att svara på frågan varför mer än en gång.

5. Generella slutsatser

Vad kan man ta med sig, i allmänhet, från dessa erfarenheter och den analys du gjort?

6. Personliga handlingsplaner

Vad kan Du ta med dig från dessa erfarenheter och den analys du gjort? Utgå ifrån följande frågor:

 • Hur kan du använda det du har lärt dig?
 • Vilka eventuella åtgärder kommer du att vidta på grund av vad du har lärt dig?

Här ska du vara konkret och exemplifiera

Modellen är hämtad från Gibbs G (1988) Learning by doing: a guide to teaching and learning methods. Cheltenham: The Geography Discipline Network.

 

Reflektionstexten

 • Skriv ditt namn överst i dokumentet!
 • Dokumentet ska vara sparat i PDF. Filen ska sparas som ditt namn utan åäö-prickar på formen Fornamn-Efternamn och Affarsmannaskap, till exempel Torbjorn-Stromback-Affarsmannaskap.pdf
 • Skicka in dokumentet till din lärarmentor via e-post. Kurskoden (TDDD91) ska skrivas i e-post ämnet.Ange också i mailet vilket betyg du siktar på med en motivering genom att ange var i skrivuppgiften de olika stegen i Gibbs reflektionsmodell finns (detta ska dock inte synas i den text som du tar med dig till dialogseminariet). Information om betyg och bedömningskriterier finns under Bedömningskriterier för affärsmannaskap.
 • Datum för inlämning är: 3/12Sidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2018-08-22