Göm menyn

TDDD91 Ingenjörsprofessionalism, del 5

PERSONLIG UTVECKLING HT2

Skrivuppgift - Affärsmannaskap

Skrivuppgiften är ditt inträde till det obligatoriska dialogseminariet. För att kunna göra skrivuppgiften måste du göra den obligatoriska uppgiften. Innan du gör skrivuppgiften ska du göra förberedelserna nedan.

 

1. Förberedelser för skrivuppgiften

Ta del av följande material:

Vad är affärsmannaskap?

  The career advice you probably didn’t get av Susan Colantuono
     

Miniseminarium om försäljning med Rolf Laurelli

 

Ditt personliga varumärke och ditt professionella rykte av Helena Berggren

 

Extra fördjupningsmaterial för de som är intresserade:

 

2. Genomförande skrivuppgiften

När du har gjort förberedelserna ovan skriv en reflekterande text på 1-2 A4 sidor om Personlig utveckling - affärsmannaskap. Utgå ifrån dina nedskriva reflektioner från förberedelserna och utveckla dessa, eller välj någon/några av dem och skriv en berättelse om dina egna erfarenheter av att jobba med uppgiften. Lyft alltså fram egna konkreta exempel från din situation och reflektera över kopplingar till något du såg i videoklippen.

Använd följande Gibbs reflektionsmodell när du skriver reflektionstexten och utgå ifrån "Om reflektionstexten till dialogseminariet" för att skriva en bra reflektionstext. Steg 1-3 får vara maximalt hälften av den totala texten för högre betyg.

Steg

Beskrivning

1. Beskrivning

 • Ange vilken tjänst du sökte.
 • Ange hur du tyckte att det gick för dig på anställningsintervjun.
 • Berätta det viktigaste du tar med mig ifrån den återkoppling du fick av HR studenterna.

2. Känslor, tankar och reaktioner

 • Vilka känslor hade du under anställningsintervjun?
 • Vad tänkte du under anställningsintervjun?
 • Hur agerade du under anställningsintervjun?
 • Hur väl stämmer din upplelevse av anställningsintervjun med den återkoppling du fick av HR studenterna?

återigen utan att analysera dessa än.

3. Värdering

Tredje steget ger hjälp att förstå känslor, tankar och reaktioner med frågorna:

 • Varför valde du just den tjänsten som du sökte?
 • Varför valde du bort den andra tjänsten?
 • Hur värderar du att företaget du sökte tjänst hos experimenterar med sin arbetsmetodik?

Värdera dina svar.

4. Analys

Analysera det du beskriver i steg 1-3 genom att ta in olika perspektiv och ställ dem mot varandra. Utgå ifrån följande frågor:

 • Vilka av dina egenskaper i den tjänst du sökte kommer att bidra till företagets ekonomiska framgång? motivera och argumentera ditt svar. var också konkret och exempelfiera.
 • Vilka effekter kommer företagetsarbetssätt att ha på företagets ekonomi? Motivera och argumentera ditt svar.

Här ska du ha ett konstruktivt kritiskt synsätt genom att vara konkret och exemplifiera samt att svara på frågan varför mer än en gång.

5. Generella slutsatser

Vad kan företag ta med sig, i allmänhet, från den analys du gjort i steg 4?

6. Personliga handlingsplaner

Vad kan Du ta med dig från dessa erfarenheter och den analys du gjort? Här ska du vara konkret och exemplifiera.

Modellen är hämtad från Gibbs G (1988) Learning by doing: a guide to teaching and learning methods. Cheltenham: The Geography Discipline Network.

3. Redovisning av Skrivuppgiften

 • Skriv ditt namn överst i dokumentet!
 • Skriv kurskod TDDD91 överst i dokumentet
 • Dokumentet ska vara sparat i PDF och PDF-filen ska ha följande filnamnskonventioner: Dxy/Uxy-LiUID-Skrivuppgift.pdf där ni ersätter:
  • Dxy/Uxy med era egna grupper D eller U och xy med ert tvåsiffriga gruppnummer t.ex. D02 eller U08
  • LiUID med egna LiU-ID
  Till exempel Torbjörn Strömbäck (LiU-ID=torst858) som tillhör grupp U05 ska döpa sin fil till: U05-torst858-Skrivuppgift.pdf
 • Lisam används för inlämning av skrivuppgiften under inlämningar i TDDD91 kursrum. Där under kommentarer ska du också ange vilket betyg du siktar på under kommentarer med en motivering och genom att ange var i skrivuppgiften de olika stegen i Gibbs reflektionsmodell finns. Information om betyg och bedömningskriterier finns under Bedömningskriterier för affärsmannaskap.
 • Datum för inlämning finns i schemat i TimeEditeSidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2021-11-19