Göm menyn

TDDD91 Ingenjörsprofessionalism, del 5

PERSONLIG UTVECKLING HT2

 

Bedömningskriterier för affärsmannaskap

Betyg Bedömningskriterier

3

 1. Skrivuppgiften:
  • Inlämnade i tid
  • Inlämnade i Lisam
  • Ska vara på 1-2 A4-sidor (500-1000 ord)
  • ha ditt namn överst i dokumentet
  • ha kurskoden TDDD91 överst i dokumentet
  • behandlar väl steg 1-3 i Gibbs reflektionsmodell. Lärarmentorn bedömer huruvida stegen är välbehandlade eller ej
  • är genomförd enligt instruktionerna
  • Filen följer filnamnskonventionen (Dxy/Uxy-LiUID-Skrivuppgift.pdf)
 2. Uppgiften är genomförd och redovisad enligt instruktionen:
  • personligt brev och CV är skickade till berörda HR studenter
  • deltagit på anställningsintervjun
  • fyllt i utvärderingsenkäten och skickat till berörda HR-studenter
 3. Aktivt deltagande på Dialogseminarium: Personlig ledning om affärsmannaskap.

4

 • Bedömningskriterierna för betyg 3 är uppfyllda
 • Steg 4 i Gibbs reflektionsmodell är välbehandlat i skrivuppgiften. Steg 1-3 får vara maximalt hälften av den totala texten. Lärarmentorn bedömer huruvida steget är välbehandlat eller ej

5

 • Bedömningskriterierna för betyg 4 är uppfyllda
 • Steg 5-6 i Gibbs reflektionsmodell är välbehandlade i skrivuppgiften. Steg 1-3 får vara maximalt hälften av den totala texten. Lärarmentorn bedömer huruvida stegen är välbehandlade eller ej
Vid betygsättning utgår lärarmentorn utifrån bedömningskriterierna ovan. Tänk på att alla kriterier för betyg 3 ska vara uppfyllda för att få betyg 3 och det samma gäller för betyg 4 och 5. T.ex. att lämna in skrivuppgiften i tid är en förutsättning för betyg 3 så t.ex. om texten är inte inlämnad i tid och alla andra kriterier för betyg 5 är uppfyllda då blir betyget 4.

Sidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2020-11-02