Göm menyn

TDDD91 Ingenjörsprofessionalism, del 5

PERSONLIG UTVECKLING HT2

 

Uppgift - Affärsmannaskap

I kursen Kompetensförsörjning med fokus på rekrytering (kurskod 759G58) kommer ni att samverka med studenter från andra året på Human Resources kandidatprogrammet (HR).

Er medverkan består av att samverka som sökande till tjänster i ett rekryteringsprojekt som HR-studenterna gruppvis driver och ansvarar för. Detta arbete inbegriper en fiktiv organisation med fiktiva tjänster.

Rekryteringsprojektet bygger på att HR-studenternas grupper ombildas till ”rekryteringsfirmor”. De har till uppgift att utveckla projektet utifrån kursens generella fallbeskrivning. HR-studenterna ska generera mer specificerad information (annons och kallelse till intervju) och förutsättningar för att genomföra ”anställningsintervjuer”. De ska även ge skriftlig återkoppling till de sökande.

I filen Rektyteringsprojekt-gruppindelning-ht21 framgår en förteckning med TDDD91-studenter respektive HR-studenter som vardera är indelade i 12 grupper. Exempel på samverkan är att HR-studenterna i grupp 1 söker samband och genomför rekryteringsövningen ihop med alla TDDD91-studenterna i grupp 1. HR-grupp 2 söker samband med alla TDDD91-studenter i grupp 2 osv.
För att detta ska fungera kommer följande steg att ske enligt figuren nedan och datum för alla moment finns i schemat i TimeEdite:

OBS! Båda HR och TDDD91-studentgrupper ska säkerställa att momenten ovan genomförs genom att ta kontakt med varandra via LiU e-postadresser, märk e-posten med TDDD91 (kontrollera även mappen med skräppost om du inte fått mail).

För att underlätta sökandes handlings- och tidsutrymme krävs förberedelser innan rekryteringsfirmorna skickar ut information (annons och kallelse till intervju). Förberedelserna kan göras genom att TDDD91-studenter uppdaterar CV och att skapar ett personligt brev utifrån den generella informationen som framgår i kursens generella fallbeskrivning.

Till din hjälp titta på:

Tips för en bra och uppdaterad Linkedin-profil:
Sidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2021-11-12