Göm menyn

TDDD99 Ingenjörsprofessionalism, delar 1 till 6

Kursinformation

 

Varmt välkommen till att lära dig om personlig effektivitet, personlig utveckling, social kompetens och ingenjörens yrkesroll! Kompetenser efterfrågade av industrin och förmågor hos framgångsrika ingenjörer. 

Under civilingenjörsutbildningen kommer du att läsa många kurser som fokuserar på tekniska kunskaper och handlar om bl.a. datorsystem och programmering. I denna kurs fokuserar vi på mjuka aspekter, så kallade "soft skills". Dessa aspekter efterfrågas av industrin, ger framgångsrika ingenjörer och behövs för lyckosamma studier. Många av dessa aspekter lärs ut i olika ledarskapsutbildningar i industrin. Du kommer att lära dig verktyg som leder till att du bli en eftertraktad och framgångsrik ingenjör med förmåga att leda dig själv samt leda och samarbeta med andra. Kursen kommer att ge dig försprång till det verkliga livet. 

Kursen är obligatorisk för studenter i Datateknik samt Mjukvaruteknik programmen. Kursen gavs för första gången höstterminen 2013 och etablerades med stöd av industrin i samarbete med Combitech - ett företag inom Saab koncernen och ett av Sveriges största konsultföretag med lång erfarenhet ifrån utveckling av både unga talanger och erfarna ingenjörer. 

 

Dialogseminarier och grupper

Under ett läsår finns det totalt 4 dialogseminarier (2 under höstterminen och 2 under vårterminen) och varje student ingår i en dialogseminarie-grupp som leds av en lärarmentor. Det finns dialogseminarie-grupper för Datateknik och för Mjukvaruteknik. Finns du inte med i någon grupp ta kontakt med kursexaminator omgående.

 

WebReg

WebReg används i kursen för att rapportera resultat. Alla studenter ska registrera sig i sina grupper för varje kursdel (både under höstterminen och vårterminen). Registreringen ska ske före ett specifikt datum som finns på respektive delkurssida. Information om grupperna finns under Dialogsem grupper - D och Dialogsem grupper - U.

 

Lisam

I kurserna används universitetets lärplattformen Lisam för att göra inlämningar i respektive kurserns Kursrum i Lisam.

 

Kursdelar

Kursen Ingenjörsprofessionalism TDDD99 är uppdelad i 6 delar:

Varje höst termin kommer kursdelarna 1, 3 och 5 att ges parallellt och varje vårtermin ges antingen kursdel 2, 4 eller 6. Detta innebär att respektive kursdel (2, 4 och 6) ges vart tredje år så se till att du slutför dessa delar i den takt som de ges när du startar programmet. Den kursstruktur som gäller just nu för varje årskurs är:


Sidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2023-08-23