Göm menyn

TDDD99 Ingenjörsprofessionalism, delar 1 till 6

Examination


Kursen ingenjörsprofessionalism med kurskod TDDD99 ger 6 hp, går över tre år, består av sex delar och har ett Ladokmoment för varje del. Varje delkurs ger 1 hp och bygger på examinationsuppgifter med tillhörande uppgifter, lektioner, föreläsningar och seminarier. Examinationen sker genom muntlig samt skriftlig redovisning och under aktivt deltagande på 2 obligatoriska seminarier om presentationsteknik och 12 dialogseminarier som behandlar relaterade uppgifter. Mer detaljerad information om diaglogseminarierna finns på Dialogseminarium-sidan.

Betyg för kursen ingenjörsprofessionalism TDDD99 är 3, 4 eller 5. På varje delkurs ges betyg 3, 4 eller 5. Kursbetyget blir medelvärdet på de sex delkurserna avrundat till närmaste heltal. Alla sex delkurser måste vara godkända med betyg 3 för att få betyg 3 i kursen. För mer info om examination och betygen för varje delkurs se kurshemsida för respektive delkurs.

Fram tills examen ansöks kommer alla 6 delar visas separat med respektive betyg. När studenten ansöker om examen tillgodoräknas delkurserna till TDDD99. Till examen tillkommer ett separat intyg som anger betygen i varje delkurs.


Sidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2017-08-09