Göm menyn

TDDD99 Ingenjörsprofessionalism, delar 1 till 6

Dialogseminarium i kursen

 

I kursen finns det 12 dialogseminarier med obligatorisk närvaro och aktivt deltagande då varje delkurs har 2 dialogseminarier.

 

Vad ska göras inför dialogseminariet?

Till dialogseminariet ska varje student ta med sig sin skrivuppgift i lika många exemplar som antal deltagare i gruppen (ca 11 exemplar). Skrivuppgiften är en refelktionstext på ca 1-2 sidor och för att kunna göra den så finns det alltid uppgifter som ska göras i förväg. Information om skrivuppgifterna finns på respektive delkurssida. Notera att skrivuppgiften är inträdesbiljetten till dialogseminariet.

     
  Förbered dig senast dagen innan seminariet:
---- Skriv ut texten dagen innan seminariet för skrivarna strular!
---- Kolla också lokalen i förväg
 
     


Vad händer på ett dialogseminarium?

 • Vid dialogseminariet får varje student 15 minuter: först läser studenten upp sin skrivuppgift, sedan tas det en kort paus då de övriga studenter förbereder frågår och/eller diskussionfrågor och sist diskuterar gruppen texten.
 • Alla ska komma till tals vid seminariet.
 • Det är viktigt att det som sägs i rummet stannar kvar i rummet!
 • Alla studenter lägger undan mobiltelefoner under dialogseminariet. Mobiltelefonerna ska också vara på ljudlöst. Mentorn kommer att använda sin mobil under seminariet endast för att hålla koll på tiden. Läs och se Telenors experiment som visar vad det egentligen är vi utsätter våra kollegor för när vi använder mobilen under möten.
 • Mentorn kommer att ge konstruktiva synpunkter på texten efter seminariet. Mentors uppgift under seminariet är att:
  • Hålla dialogen “på spåret”
  • Se till att alla kommer till tals eftersom alla ska delta i dialogerna
  • Undvika debatter, det finns inget rätt eller fel så vi behöver respektera olika tolkningar och oenighet. Texterna är baserade på egna erfarenheter som bygger på upplevelser och kan inte ifrågasattas. Vi ska INTE komma fram till någon slutsats eller snabbt hitta svar på svåra frågor
  • Hålla tider (ca 15 min/student inklusive högläsning och dialog)
     
  Var där i tid, ställ flera väckarklockor och alarms om det behövs!  
     

 

Vad gör jag om jag inte kan delta på ett dialogseminarium?

Närvaro på dialogseminarierna är obligatorisk och om du i förväg vet att du absolut inte kan delta på den schemalagda tiden ska du i god tid kontakta kursledaren som då försöker hitta en tid med en annan grupp. Skrivuupgiften ska alltid lämnas in enligt anvisningen och inlämningstiden. Detta gäller även vid sjukdom.

Om ingen ny tid hittas och deltagande i dialogseminariet uteblir så gäller följnade:

 1. en kompletteringsuppgift ska göras genom att skriva en minst tvåsidig reflektion över de övriga gruppmedlemmars skrivuppgifter och lämna in den till lärarmentorn senast 2 veckor efter ordinarie seminarietillfället. De övrigas skrivuppgifter får du genom din lärarmentor så ta kontakt med din lärarmentor omgående för att få tillgång till texterna i pappersformat genom att hämta de utanför lärarmentorskontor. Om författarna till texterna tycker att det är ok att texterna skickas via mail så kan lärarmentorn maila texterna. På så sätt får du ta del av andras reflektioner kring ämnet och du får möjlighet att reflektera över dem.
 2. du ska delta på ett dialogseminarium under kommande läsperiod då den uteblivna skrivuppgiften behandlas. En student kan inte gå igenom två skrivuppgifter under samma dialogseminarium.

Exakt tid och plats för seminarierna hittas på delkursens schema-sida. Kolla lokalen i förväg så du är på plats i tid!

 

Vad krävs det för att dialogseminariet ska vara givande?

Det är allas ansvar att dialogseminariet ska vara givande. Du kan göra följande för att du ska bidra till ett givande dialogseminarium:

 • När en student läser upp sin skrivuppgift ha en penna i handen och skriv ner direkt dina egna tankar, funderingar och reflektioner som dyker upp.
 • Efter textuppläsningen förbered ett antal frågor och/eller diskussionsämnen som du kan ta upp under dialogen. Titta på dina anteckningar under textläsningen.
 • Lyssna aktivt på varandra under dialogen
 • Var nyfiken på de andras funderingar och erfarenheter och ställ frågor och/eller ge kommentarer

Sidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2021-10-06