Göm menyn

TDDD79 Ingenjörsprofessionalism, del 2

Vt1-Vt2


Senaste nytt...


22/3  Fö + dialogsem
 


Kontaktuppgifterna till Emeile Oskarsson är:
emelie.oskarsson(at)ifsworld.com
www.linkedin.com/in/emelieoskarsson

Kontaktuppgifterna till Martin Gladh är:
martin.gladh(at)frontit.se
https://www.linkedin.com/in/martingladh/

Kontaktuppgifterna till Ola Leifler är:
ola.leifler(at)liu.se
http://www.ida.liu.se/~olale55/
Olas föreläsningsbilder ligger på kurssidan under: http://www.ida.liu.se/~TDDD79/ingenjorskap/index.sv.shtml

Följande kommer att gälla för utebliven närvaro på dialogseminarium under VT2:
Närvaro på dialogseminarierna är obligatorisk och om du i förväg vet att du absolut inte kan delta på den schemalagda tiden ska du i god tid kontakta kursledaren som då försöker hitta en tid med en annan grupp. Detta gäller även vid sjukdom. Skrivuupgiften ska alltid lämnas in enligt anvisningen och inlämningstiden. Om ingen ny tid hittas och deltagande i dialogseminariet uteblir så gäller följnade:

  • en kompletteringsuppgift ska göras genom att skriva en minst tvåsidig reflektion över de övriga gruppmedlemmars skrivuppgifter och lämna in den till lärarmentorn 2 veckor efter seminarietillfället. De övrigas skrivuppgifter får du genom din lärarmentor så ta kontakt med din lärarmentor omgående för att få tillgång till texterna i pappersformat genom att hämta de utanför lärarmentorskontor. Om författarna till texterna tycker att det är ok att texterna skickas via mail så kan lärarmentorn maila texterna. På så sätt får du ta del av andras reflektioner kring ämnet och du får möjlighet att reflektera över dem.
  • du ska delta på ett dialogseminarium under HT1 eller annan läsperiod (utöver ordinarie dialogseminarium) då den uteblivna skrivuppgiften behandlas. En student kan inte gå igenom två skrivuppgifter under samma dialogseminarium.


21/3  Välkommen till VT2
 


Under VT2 kommer vi att titta närmare på vad det innebär att vara ingenjör. Vi kommer också att fokusera på hållbar utveckling och ingenjörskap. Titta igenom kurssidan för mer information om ingenjörskap och de 2 uppgifter att välja mellan.


Imorgon onsdag kl 10-12 är ni välkomna att delta på en föreläsning då kommer Emelie Oskarsson från IFS och Martin Gladh från Frontit att dela med sig av sina erfarenheter av att jobba som ingenjörer. Ola Leifler kommer också att prata om ingenjörskap och hållbar utveckling.


1/2  Webreg registrering idag!
 

Senast idag den 1/2 ska alla studenter ha registrerat sig i webreg för kursen TDDD79. Så om du inte har registrerat dig så gör det omgående! Notera att man måste vara registrerad på kursen för att kunna registrera sig i webreg.

Under vårterminen har vi samma grupper som vi hade under höstterminen förra året men dubbelkolla eftersom vissa justeringar kan förekomma vid behov. Information om grupperna finns på TDDD99-kurssidan under Dialogsem grupper - D och Dialogsem grupper - U.  Hör av dig omgående om du inte finns med på listan.


19/1  Välkommen!
 

TDDD79 är delkurs 2 och går under hela vårterminen. Under den här delkursen jobbar vi med två kursområden:

  • Social kompetens som går under vårterminen period 1 och där vi jobbar med momentet teamarbete.
  • Ingenjörens yrkesroll som går under vårterminen period 2 och där vi jobbar med momentet ingenjörskap.

Under vårterminen har vi samma grupper som vi hade under höstterminen förra året men dubbelkolla eftersom vissa justeringar kan förekomma vid behov. Information om grupperna finns på TDDD99-kurssidan under Dialogsem grupper - D och Dialogsem grupper - U. 

Viktigt! senast den 1/2 ska alla studenter ha registrerat sig i webreg för kursen TDDD79. Notera att man måste vara registrerad på kursen för att kunna registrera sig i webreg.

Kurssidan är nu uppdaterad och informationen för VT1 momentet teamarbete är fullständig. Läs igenom informationen på kurssidan innan föreläsningen nästa vecka.


8/1  Kurssidorna
 

Kursens webbsidor uppdateras just nu och ny information dyker upp kontinuerligt.Sidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2013-12-03