Göm menyn

TDDD79 Ingenjörsprofessionalism, del 2

Vt1-Vt2


Senaste nytt...


27/1  Välkommen!
 

TDDD79 är delkurs 2 och går under hela vårterminen. Under den här delkursen jobbar vi med två kursområden:

  • Social kompetens som går under vårterminen period 1 och där vi jobbar med momentet teamarbete.
  • Ingenjörens yrkesroll som går under vårterminen period 2 och där vi jobbar med momentet ingenjörskap.

Under vårterminen har vi samma grupper som vi hade under höstterminen förra året men dubbelkolla eftersom vissa justeringar kan förekomma vid behov. Information om grupperna finns på TDDD99-kurssidan under Dialogsem grupper - D och Dialogsem grupper - U. 

Viktigt! senast den 14/2 ska alla studenter ha registrerat sig i webreg för kursen TDDD79. Notera att man måste vara registrerad på kursen för att kunna registrera sig i webreg.

Kurssidan är uppdaterad och informationen fär VT1 momentet teamarbete är fullständig. Läs igenom informationen på kurssidan innan föreläsningen.Sidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2013-12-03