Göm menyn

TDDD79 Ingenjörsprofessionalism, del 2

Social kompetens VT1

Skrivuppgift - Teamarbete för Åk 3

Skrivuppgiften innefattar att skriva en reflektionstext med fokus på teamarbete. Innan du skriver reflektionstexten ska du göra förberedelserna och uppgiften nedan

1. Förberedelser

Ta del av följande material för att göra en bra reflektion. Förberedelsen sker "med pennan i handen" (dvs. anteckna kontinuerligt dina reflektioner under läsningen och när du tittar på videoklippen. Lyssna till dina inre tankar under läsningen och när du tittar! Skriv ner tankarna när de dyker upp. Använd dessa tankar sedan när du ska göra uppgiften). Materialet du ska ta del av är:

Mer material vid intresse:

2. Uppgift

Utgå ifrån gruppen för kandidatprojektet i programvaruutveckling (TDDD96) när du genomför uppgiften Granskning av gruppens roller enligt nedan. Om du inte går kursen kandidatprojektet i programvaruutveckling (TDDD96) just nu så kan du utgå en annan grupp som du ingår i just nu (ange i så fall vilken). Ingår du inte i någon grupp just nu så kan du genomföra uppgiten med fokus på en grupp du har ingått i tidigare. Gör uppgiften Granskning av gruppens roller enligt följande:

 1. Aktuella roller - Identifiera de roller som representeras i gruppen just nu av de olika gruppmedlemmarna. Rollerna finns beskrivna i Att jobba i team (logga in med ditt liu-id)
 2. Roller utifrån gruppens stadium:
  1. Bestäm vilket stadium gruppen befinner sig i enligt Susan A Wheelans IMGD-modell genom att fylla i checklistan (logga in med ditt liu-id för att komma åt checklistan) ur boken Att skapa effektiva team: en handledning för ledare och medlemmar av Susan A Wheelan.
  2. Bestäm vilka roller som är mest lämpliga och användbara för gruppens aktuella stadium. Till exempel när gruppen befinner sig i stadium 1 så behöver den procedurassistent så en bra struktur för arbetet skapas, en uppmuntrare för att hjälpa gruppmedlemmarna känna sig trygga i gruppen och en sammanfattare som kan säkerställa att alla i gruppen har samma uppfattning av vad gruppen ska leverera och hur det ska genomföras.
  3. Identifiera gapet mellan vilka roller som krävs och vilka roller som finns genom att ange vilka roller som behöver tillföras i gruppen.
 3. Roller utifrån gruppens nuvarande uppgift:
  1. Vad är det som är i fokus för gruppen för tillfället. En grupp kan ha olika fokus och arbetar på olika sätt beroende på vilket fokus gruppen har. Till exempel, "gruppen jobbar med att identifiera ett problem som uppstått i systemet som gruppen håller på att utveckla." Fokus är i detta fall felsökning eller undersökning. Alternativt exempel är "just nu prioriterar gruppen sitt arbete för kommande kvartal". Fokus här är planering.
  2. Bestäm vilka roller som är mest lämpliga och användbara för gruppens aktuella funktion (rollerna finns beskrivna i Att jobba i team (logga in med ditt liu-id)). Till exempel under utredningen behöver gruppen informationssökare som ser till att gruppen letar efter problemet, samordnare som ser till att gruppens aktiviteter överlappar och uppmuntrare som ger energi till gruppen så den orkar hålla fokus på uppgiften.
  3. Identifiera gapet mellan vilka roller som krävs och vilka roller som finns genom att ange vilka roller som behöver tillföras i gruppen.
 4. Dysfunktionella eller individualistiska - Om gruppen har dysfunktionella eller individualistiska roller så behöver de minimeras eller elimineras för ett effektivt grupparbete. Ta fram en plan för att eliminera detta beteende antingen genom ökad medvetenhet, coaching eller återkoppling. Till exempel genom att göra hela gruppen medveten om dessa beteenden kan individer övervaka beteendet och sätta ett namn på det när det inträffar. Detta skulle kunna minska mycket av det störande beteendet. Och genom att återkoppla när önskade beteende inträffar så leder det också till minskning av det störande beteendet.

3. Skrivuppgift

När du har gjort förberedelserna och uppgiften enligt ovan skriv en reflekterande text på 1-2 A4 (500-1000 ord) sidor om Social kompetens - teamarbete. Utgå ifrån dina nedskriva reflektioner från förberedelserna och dina egna erfarenheter utifrån uppgiften. Lyft alltså fram dina egna och personliga upplevelser från arbetet i kandidatgruppen enligt uppgiften ovan och reflektera över kopplingar till något du såg i videoklippen eller läst i texten.

Använd Gibbs reflektionsmodell när du skriver reflektionstexten som du har använt i tidigare uppgifter. Steg 1-3 får vara maximalt hälften av den totala texten för högre betyg. Utgå ifrån dina tidigare erfaranheter från att reflektera utifrån Gibbs reflektionsmodell och texten "Om reflektionstexten till dialogseminariet".

4. Redovisning skrivuppgift

 • Skriv ditt namn överst i dokumentet!
 • Skriv kurskoden TDDD79 överst i dokumentet!
 • Dokumentet ska vara sparat i PDF och PDF-filen ska ha följande filnamnskonventioner: Dxy/Uxy-LiUID-Skrivuppgift.pdf där ni ersätter:
  • Dxy/Uxy med era egna grupper D eller U och xy med ert tvåsiffriga gruppnummer t.ex. D02 eller U08
  • LiUID med egna LiU-ID
   Till exempel Sandra Strömbäck (LiU-ID=sanst881) som tillhör grupp U07 ska döpa sin fil till: U07-sanst881-Skrivuppgift.pdf
 • Lämna in skrivuppgiften i Lisam i TDDD79 kursrum under inlämningar.
 • Ange också i Lisam under kommentarsfältet vilket betyg du siktar på med en motivering genom att ange var i skrivuppgiften de olika stegen i Gibbs reflektionsmodell finns (detta ska dock inte synas i den text som du tar med dig till dialogseminariet). Information om betyg och bedömningskriterier finns under Bedömningskriterier för teamarbete.
 • Datum för inlämning är: 2/3

 Sidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2020-04-17