Göm menyn

TDDD79 Ingenjörsprofessionalism, del 2

Social kompetens - VT1

 

Bedömningskriterier för teamarbete

Betyg Bedömningskriterier

3

 1. Skrivuppgiften:
  • ska vara på 1-2 A4-sidor (500-1000 ord)
  • inlämnad i tid
  • inlämnad i Lisam
  • filen följer filnamnskonventionen
  • ska ha ditt namn överst i dokumentet
  • ska ha kurskoden TDDD79 överst i dokumentet
  • behandlar väl steg 1-3 i Gibbs reflektionsmodell. Lärarmentorn bedömer huruvida stegen är välbehandlade eller ej
 2. Uppgiften är genomförd enligt instruktioner (notera olika uppgifter för årskurs 1 & 2 studenter och för årskurs 3 studenter)
 3. Aktivt deltagande på Dialogseminarium: social kompetens - teamarbete.

4

 • Bedömningskriterierna för betyg 3 är uppfyllda
 • Steg 4 i Gibbs reflektionsmodell är välbehandlat i skrivuppgiften. Lärarmentorn bedömer huruvida steget är välbehandlat eller ej

5

 • Bedömningskriterierna för betyg 4 är uppfyllda
 • Steg 5-6 i Gibbs reflektionsmodell är välbehandlade i skrivuppgiften. Lärarmentorn bedömer huruvida stegen är välbehandlade eller ej

Vid betygsättning utgår lärarmentorn utifrån bedömningskriterierna ovan. Tänk på att alla kriterier för betyg 3 ska vara uppfyllda för att få betyg 3 och det samma gäller för betyg 4 och 5. T.ex. att lämna in skrivuppgiften i tid är en förutsättning för betyg 3 så t.ex. om texten är inte inlämnad i tid och alla andra kriterier för betyg 5 är uppfyllda då blir betyget 4.


Sidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2020-01-24