Göm menyn

TDDD79 Ingenjörsprofessionalism, del 2

Social kompetens - VT1

Teamarbete


Välkommen till att lära dig om teamarbete inom området social kompetens.

För en ingenjör är förmågan att arbeta i grupp och team tillsammans med andra nödvändig. Det finns skillnader mellan arbetsgrupper och team. För att ett team ska kunna bli effektivt krävs det att bland annat medlemmarna lära sig tillräckligt mycket om hur grupper fungerar. Detta kommer att vara i fokus på under första perioden av vårterminen då följande 2 schemalagda tillfällen inplanerade:

  1. Föreläsning (PDF)
  2. Dialogseminarium: Personlig utveckling om affärsmannaskap (OBS! Obligatorisk närvaro).
    Inför seminariet behöver du lämna in en skrivuppgift som är ditt inträdesbiljett till dialogseminariet. Läs mer om skrivuppgiften för årskurs 1 & 2 studenter och för årskurs 3 studenter.

    Sidansvarig: Aseel Berglund
    Senast uppdaterad: 2023-01-27