Göm menyn

TDDD79 Ingenjörsprofessionalism, del 2

Ingenjörens yrkesroll - VT2

Ingenjörskap


Välkommen till att lära dig om ingenjörskap inom området ingenjörens yrkesroll.

Många studerar i flera år utan att veta särskilt mycket om vad de egentligen kommer att jobba med i framtiden. Genom att reflektera över ingenjörens yrkesrollen och fundera över egna intressen kan du öka din medvetenhet kring yrkesrollen ingenjör. Detta kommer att vara i fokus under andra perioden av vårterminen då följande 2 schemalagda tillfällen inplanerade:

  1. Föreläsning (PDF)
  2. Dialogseminarium: Personlig utveckling om affärsmannaskap (OBS! Obligatorisk närvaro).
    Inför seminariet behöver du lämna in en skrivuppgift som är ditt inträdesbiljett till dialogseminariet. Läs mer om skrivuppgiften.

    Sidansvarig: Aseel Berglund
    Senast uppdaterad: 2020-04-17