Göm menyn

TDDD79 Ingenjörsprofessionalism, del 2

Ingenjörens yrkesroll - VT2

Ingenjörskap


Välkommen till att lära dig om ingenjörskap inom området ingenjörens yrkesroll.

Många studerar i flera år utan att veta särskilt mycket om vad de egentligen kommer att jobba med i framtiden. Genom att reflektera över ingenjörens yrkesrollen och fundera över egna intressen kan du öka din medvetenhet kring yrkesrollen ingenjör. Detta kommer att vara i fokus under andra perioden av vårterminen då följande 2 schemalagda tillfällen inplanerade:

  1. Föreläsning (PDF)
  2. Dialogseminarium: Personlig utveckling om affärsmannaskap (OBS! Obligatorisk närvaro).
    Inför seminariet behöver du göra en uppgift och sedan lämna in en skrivuppgift som är ditt inträdesbiljett till dialogseminariet. Läs mer om både uppgiften och skrivuppgiften här.

    Sidansvarig: Aseel Berglund
    Senast uppdaterad: 2023-04-13