Göm menyn

TDDD79 Ingenjörsprofessionalism, del 2

Social kompetens - VT1

Dialogseminarium


Under VT1 finns det ett obligatoriskt dialogseminarium om teamarbete. Information om grupperna för vårterminens dialogseminarier finns på TDDD99-kurssidan under Dialogsem grupper - D och Dialogsem grupper - U. Under vårterminen har vi samma grupper som vi hade under höstterminen förra året men dubbelkolla eftersom vissa justeringar kan förekomma vid behov.

Inför dialogseminariet ska skrivuppgiften genomföras. Till dialogseminariet ska varje student ta med sig sin skrivuppgift i lika många exemplar som antal deltagare i gruppen (10-11 exemplar). Notera att skrivuppgiften är inträdesbiljetten till dialogseminariet.

Information om vad du ska göra inför semnariet, vad som händer på seminariet, vad du gör om du inte kan delta och vad som krävs för att ett seminarium ska vara givande finns här.

Under Schema VT1 finns exakt tid och plats för seminarierna.


Sidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2020-01-24