Göm menyn

TDDD84 Ingenjörsprofessionalism, del 3

PERSONLIG EFFEKTIVITET - HT1


Personligt ledarskap

Välkommen till att lära dig om personligt ledarskap inom området personlig effektivitet.

För att bli effektivare är det viktigt att vara tydlig med vad man vill. Genom att ha en vision som är nedbruten till långsiktiga och kortsiktiga mål blir du mer fokuserad och därmed ökas chansen att förverkliga visionen. Om du vet vad du vill då är det lättare att du leder dig själv mot målet. Denna förmåga är väsentlig för framgångsrika organisationer, projekt och verksamheter. Detta kommer att ligga i fokus för personligt ledarskap under HT1.

För HT1 ska en uppgift och skrivuppgift göras och följande 3 schemalagda tillfällen är inplanerade (2 av de är obligatoriska):

  1. Föreläsning: Personligt ledarskap (PDF)
  2. Workshop: Bli coachad (OBS! Obligatorisk närvaro).
    Inför att göra uppgiften ska ni delta på en obligatorisk workshop då ni kommer att bli coachade av ingenjörsstudenter i årskurs 3 som läser om coaching i Ingenjörsprofessionalism del 5 (TDDD91). Notera att det är obligatorisk närvaro på workshopen. Under workshopen är ni uppdelade i workshopgrupper och varje årskurs 2 student ska bli coachad av en årskurs 3 student enligt tabellen. Eftersom det är flera årskurs 2 studenter än årskurs 3 studenter, kommer vissa årskurs 3 studenter att coacha 2 årskurs 2 studenter. Alla ska bli coachade och coacha så skulle din coach inte vara på plats så se till att du bli coachad av en annan. Studenterna har ansvar för att workshopen genomförs och examinatorn kommer att gå runt mellan grupperna.
    Innan workshopen läs igenom uppgiften som är en viktig förberedelse.
  3. Dialogseminarium: Personlig effektivitet med temat personligt ledarskap (OBS! Obligatorisk närvaro).
    Inför seminariet behöver du lämna in en skrivuppgift som är ditt inträdesbiljett till dialogseminariet. Att delta på workshopen med ingenjörsstudenterna i årskurs 3 är en förutsättning för skrivuppgiften. Läs mer om skrivuppgiften.

 


Sidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2018-09-14