Göm menyn

TDDD84 Ingenjörsprofessionalism, del 3

WebReg


WebReg användas i kursen för att rapportera resultat.
  1. Ta reda på vilken grupp du tillhör till. Information om grupperna finns på TDDD99-kurssidan under Dialogsem grupper - D för D-studenter och Dialogsem grupper - U för U-studenter.
  2. När du vet vilken grupp du tillhör registrera dig i den i WebReg innan deadlinen.

Sidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2022-08-23