Göm menyn

TDDD84 Ingenjörsprofessionalism, del 3

PERSONLIG EFFEKTIVITET - HT1

 

Bedömningskriterier för självmotivation

När du lämnar in skrivuppgiften ska du ange vilket betyg du siktar på. Betyg 3, 4, 5 ges enligt följande kriterier:

Betyg Bedömningskriterier

3

 1. Skrivuppgiften:
  • ska vara på 1-2 A4-sidor (500-1000 ord)
  • inlämnad i tid
  • inlämnad i Lisam
  • filen följer filnamnskonventionen
  • ska ha ditt namn överst i dokumentet
  • ska ha kurskoden TDDD84 överst i dokumentet
  • behandlar väl steg 1-3 i Gibbs reflektionsmodell. Lärarmentorn bedömer huruvida stegen är välbehandlade eller ej
 2. Uppgiften - personligt ledarskap
  • är inlämnad som dokumentation av workshop 1
 3. Aktivt deltagande på:
  • Workshop 1 - coaching: blivit coachad av en ÅK3 student och lämnat in dokumentation av coachingen i TDDD84 kursrum i Lisam.
  • Workshop 2 - uppföljning 1: blivit coachad av en ÅK3 student, lämnat in dokumentation av workshopen i TDDD84 kursrum i Lisam.
  • Workshop 3 - uppföljning 2: blivit coachad av en ÅK3 student, lämnat in dokumentation av workshopen i TDDD84 kursrum i Lisam.
  • Dialogseminarium: Personligt ledarskap

4

 • Bedömningskriterierna för betyg 3 är uppfyllda
 • Steg 4 i Gibbs reflektionsmodell är välbehandlat i skrivuppgiften. Steg 1-3 får vara maximalt hälften av den totala texten. Lärarmentorn bedömer huruvida steget är välbehandlat eller ej

5

 • Bedömningskriterierna för betyg 4 är uppfyllda
 • Steg 5-6 i Gibbs reflektionsmodell är välbehandlade i skrivuppgiften. Steg 1-3 får vara maximalt hälften av den totala texten. Lärarmentorn bedömer huruvida stegen är välbehandlade eller ej
 • Det övergripande målet är:
  • Specifikt - Det ska vara tydligt vad som ska uppnås vilket innebär att målet ska vara väldefinierat och att man inte kan misstolka det på något sätt.
  • Mätbart - Det ska vara lätt att mäta hur man uppfyller målet. Måtten kan vara tid, kvalitet, upplevd nöjdhet, antal etc.
  • Tidsbundet - Det ska finnas en tydlig deadline och prioritering för målet.
Vid betygsättning utgår lärarmentorn utifrån bedömningskriterierna ovan. Tänk på att alla kriterier för betyg 3 ska vara uppfyllda för att få betyg 3 och det samma gäller för betyg 4 och 5. T.ex. att lämna in skrivuppgiften i tid är en förutsättning för betyg 3 så t.ex. om texten är inte inlämnad i tid och alla andra kriterier för betyg 5 är uppfyllda då blir betyget 4.

Sidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2021-09-28